13 kandidater, 13 verv

4xRita i kandidatpresentasjonene som Bioingeniøren trykker hvert valgår: Som nestlederkandidat i 2007 og 2010, lederkandidat i 2013 og 2016. Selv hadde hun gjerne sett mer konkurranse om toppvervene i BFI. Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Aktuelt

13 kandidater, 13 verv

I høst er det valg på nytt fagstyre og yrkesetisk råd i BFI. Som vanlig er det ingen kamp om ledervervene.

Publisert

Endret

Det som ikke er gitt på forhånd, er hvem som blir menige styremedlemmer. I fagstyrevalget er det seks kandidater til fire faste plasser, i valget på yrkesetisk råd fire kandidater til tre plasser.

De to som ikke blir valgt inn i fagstyret blir imidlertid suppleanter som trer inn ved varig frafall. Og den som får færrest stemmer i valget til yrkesetisk råd blir vararepresentant.

Normalt at få stiller til valg

Hvert tredje år velger BFI-medlemmene nytt fagstyre og nytt yrkesetisk råd. Et relativt lavt antall kandidater har lenge vært normen.

  • 2007: 10 kandidater til fagstyret, 5 til yrkesetisk råd. 15 totalt.
  • 2010: 9 til fagstyret, 5 til yrkesetisk. 14 totalt.
  • 2013: 10 til fagstyret, 6 til yrkesetisk. 16 totalt.
  • 2016: 8 til fagstyret, 5 til yrkesetisk. 13 totalt.

Ved samtlige valg var det kun én kandidat til vervene som fagstyreleder, nestleder i fagstyret og leder av yrkesetisk råd.

Les også: Her er kandidatene

Lett å bli nominert

Tidligere fagstyremedlem Kari van den Berg var med i en komité som har jobbet for å få bioingeniører til å stille til valg.

- Det er lett å bli nominert, alt som trengs er å bli foreslått som kandidat av to BFI-medlemmer, forteller hun.

Van den Berg vet ikke hvorfor det ikke er flere som melder seg til tjeneste.

- Min erfaring er at det er faglig lærerikt å ha slike verv. I tillegg bidrar man til fellesskapet, sier hun.

Ønsker kamp om plassene

Rita von der Fehr har én periode bak seg som fagstyreleder – og før det to perioder som nestleder. Nå tar hun gjenvalg – og skulle gjerne sett at det var utfordrere på banen.

- Det forundrer meg at det ikke er mer kamp om plassene. Verv i fagstyret gir deg mulighet til å påvirke helsepolitikken, sier von der Fehr.

Å få nok kandidater har vært et tema så lenge hun har hatt verv, forteller hun.

Von der Fehr mener at fagstyret har vært synlig og aktivt forut for årets valg, blant annet på bioingeniørkongressen. Hun lurer på om man i forkant av valget i 2019 bør dra rundt på arbeidsplasser og oppfordre til å stille som kandidat.

- Generelt er det utfordrende å få folk til å ta på seg verv som tillitsvalgt. Kanskje de ikke har tid? spør von der Fehr.

Les også: Her er kandidatene

Stikkord:

BFI, Fagpolitisk arbeid, Fagstyret, Valg, Yrkesetikk