Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen

Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for redaktøren i spørsmål som vedrører Bioingeniørens langsiktige strategi og utvikling. Medlemmene bidrar med et bioingeniørfaglig perspektiv i evaluering av bladets utgaver og drøfting av fremtidige redaksjonelle satsingsområder.

Publisert

Endret

Komiteen fungerer også som et bindeledd mellom redaksjonen og fagmiljøer rundt om i landet.

Redaksjonskomiteen har ikke besluttende myndighet. I henhold til Redaktørplakaten tas alle redaksjonelle avgjørelser av Bioingeniørens ansvarlige redaktør.

Bioingeniørens ansvarlige redaktør er komiteens leder, bladets journalist er komiteens sekretær. Lederen av Bioingeniørfaglig institutts fagstyre har, som representant for bladets utgiver, fast plass i komiteen. I tillegg oppnevner fagstyret, i samråd med redaktøren, minst fire medlemmer til komiteen for tre år av gangen.

Redaksjonskomiteen 2020 - 22

Eksterne medlemmer

Aud Valle Hansen

Per Hepsø

Kaja Marienborg

Marit Næss

Hege Smith Tunsjø

Utgivers representant

Rita von der Fehr, fagstyreleder, Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

Redaksjonen

Svein A. Liljebakk, ansvarlig redaktør (kst.)

Grete Hansen, journalist

Kirsti Berg, vitenskapelig redaktør

Anne Katrine Kvissel, vitenskapelig redaktør