En lærerik helg sammen med andre helsefagstudenter

Studenten

En lærerik helg sammen med andre helsefagstudenter

Det er viktig at studenter engasjerer seg – ikke minst for å holde motivasjonen oppe gjennom studietiden. Jeg oppfordrer derfor NITO Studentene til å arrangere flere konferanser for helsefagstudenter, skriver Sara Amble-Ommundsen.

Publisert

Endret

I oktober 2015 arrangerte NITO studentene en konferanse om helsefagteknologi i Oslo for helsefagstudenter. Som første års bioingeniørstudent tenkte jeg at dette kunne bli en lærerik helg. Ettersom jeg var (og for så vidt fortsatt er) veldig tidlig i studiet var jeg svært usikker på hva konferansen gikk ut på og om den var noe for meg.

Jeg meldte meg på for å innhente mer informasjon og kunnskap om helsevesenet, og for å se om jeg hadde valgt riktig studieretning. Det endte med at jeg fikk et bredt nettverk innenfor mitt fagområde, fikk vite mye om de andre utdanningene - og jeg fikk muligheten til å påvirke utdanningen min på nasjonalt nivå. Og ikke minst, jeg ble svært spent på hva resten av studietiden ville bringe.

Forskjellige modeller

Her møttes bioingeniør-, ortopediingeniør-, og elektro/maskinstudenter for å diskutere innhold, tverrfaglig samarbeid og fremtid. Vi fikk muligheter til å knytte kontakter med studenter fra ulike steder i landet. Forskjellene i studieplanmodellene hos bioingeniører ble blant annet diskutert. Jeg oppdaget at de ulike utdanningene underviser forskjellig. Enkelte steder var ikke matematikk et eget emne, men slått sammen med andre emner.

Da jeg kom hjem fra konferansen kunne jeg blant annet fortelle mine medstudenter at enkelte utdanninger ikke praktiserer blodprøvetaking før 2. året. Dette virket rart for oss som tok vår første blodprøve noen dager etter fadderuken.

Bør kjemi være opptakskrav?

Vi hadde spennende debatter om hva som er de største utfordringene for utdanningene og hvordan de kan løses. På denne måten kunne styret for NITO studentene ta med sakene videre slik at studentene var med på å påvirke utdanningen sin på nasjonalt nivå. Det var én ting som stadig dukket opp; nemlig kjemi-emnet. Mange mente at emnet var stort, og at mangel på bakgrunnskunnskap førte til problemer for mange. Det ble diskutert om kjemi burde være et opptakskrav, men det var det ulike meninger om.

Min positive erfaring med BFI skapte en større interesse for bioingeniørfag. 

Ett annet alternativ som vi diskuterte var å innføre introkurs i kjemi før studiestart, eller eventuelt kveldskurs etter studiestart. Jeg, som selv har hatt to år kjemi på videregående, mener forkunnskapene i kjemi er en god støtte i utdanningen. Mange som starter på utdanningen er ikke klar over at kjemi utgjør en så stor del.

Positiv erfaring med BFI

Jeg meldte meg inn i BFI ved studiestart uten store forventinger. På det tidspunktet hadde jeg også generelt lite kunnskap om NITO og BFI. Konferansen som ble arrangert bestod av dyktige forelesere som ga oss et innblikk i hvordan det er å være helsearbeider og hva vi har i vente. Under konferansen fikk jeg høre om mulige utfordringer bioingeniøryrket har i vente, grunnet den teknologiske utviklingen.

Min positive erfaring med BFI skapte en større interesse for bioingeniørfag. Jeg mener derfor det er meget viktig å rekruttere nye studenter til å melde seg inn i NITO. Som ny student mener jeg det er viktig å engasjere seg – ikke minst for å holde motivasjonen oppe gjennom studietiden. Jeg synes konferansen var nyttig og jeg oppfordrer derfor NITO studentene til å arrangere flere konferanser for helsefagstudenter.

Og for alle som har muligheten til å delta; GJØR DET!

Stikkord:

BFI, Bioingeniørstudent, Fagpolitisk arbeid, NITO, NTNU