En pussig prioritering

Fra redaksjonen

En pussig prioritering

Nylig bestemte regjeringen at offentlige sykehus skal få tilby non-invasiv prenatal test (NIPT) utenfor medisinsk indikasjon – til markedspris.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

TRISOMITESTEN har så langt vært et tilbud til gravide over 35 år, samt de under 35 år som har en medisinsk grunn. Alle andre er henvist til det private markedet, hvor testen koster cirka 10 000 kroner.

LIK TILGANG til NIPT over hele landet, samt å beholde ansatte med kompetanse på NIPT, er regjeringens grunner til å la sykehusene konkurrere med de private tilbyderne på NIPT-markedet. Flere organisasjoner har imidlertid advart om at dette ikke er tilstrekkelig utredet, og kan være starten på et todelt helsevesen. De frykter en utglidning i retning av at pengesterke pasienter kan kjøpe seg behandling i offentlige sykehus, som andre ikke får.

ANDRE PEKER PÅ at å gi muligheten for NIPT-test til alle i offentlig regi, sender et signal om at dette er noe man bør ta. Da blir det enda mer prøvetaking, flere falske positive og mer oppfølging med invasive undersøkelser.

I EN TID hvor det snakkes mye om ressursbruk, kloke valg og å verne om den felles, offentlige helsetjenesten, er det vanskelig å se hvordan dette er en god prioritering fra regjeringens side.

Stikkord:

NIPT, Samfunn