Demokratiet trenger deg!

Fra redaksjonen

Demokratiet trenger deg!

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

(Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for tidsskriftet Bioingeniørens mening om et aktuelt tema.)

HELT KONKRET så er det organisasjonsdemokratiet som nå trenger din deltakelse. For det er valg i år – ikke til kommunestyret eller Stortinget – men til fagstyret og yrkesetisk råd i BFI.

EN ORGANISASJON er nemlig også et demokrati, og demokratiet blir sterkere hvis mange engasjerer seg. Hvis det var vanskelig å få kandidater til Stortinget, og et fåtall brydde seg om å stemme, hadde folkestyret vært i fare i Norge. På samme måte trenger en organisasjon et levende demokrati for at medlemmene skal oppleve at de blir sett og hørt, og at beslutningene ledelsen tar blir forstått og akseptert.

DETTE KREVER NOE – både av de som til enhver tid leder organisasjonen og av det enkelte medlem. Ledelsen må greie å kommunisere hva de gjør og hvorfor det er viktig å engasjere seg. Medlemmene må ta til seg informasjon og gjøre seg opp en selvstendig mening om aktuelle saker. Ikke minst må de gjøre det som man ved lokalvalg og stortingsvalg kaller borgerplikten, nemlig å stemme.

26. JUNI er fristen for å nominere kandidater. I denne utgaven av Bioingeniøren kan du lese om hvordan man stiller til valg. Selve valget gjennomføres til høsten. Ved forrige valg – i 2019 – var det en solid økning i antall kandidater, sammenlignet med tidligere. Det var en svært gledelig utvikling, som forhåpentligvis var mer enn bare et blaff.

OPPFORDRINGEN er dermed klar: Ikke vær redd for å stille som kandidat. Og bruk stemmeretten!

Les mer:

Søker bioingeniører som brenner for fag og profesjon

Stikkord:

BFI, Valg