Sykepleierutdanningene bør undervise i blodprøvetaking

Foto: Annette Larsen

Fra redaksjonen

Sykepleierutdanningene bør undervise i blodprøvetaking

Sykepleiere tar prøver, og siden en del av dem tar mange, må de få skikkelig opplæring - allerede under utdanningen.
Konsekvensene av å la være kan være fatale.

Publisert

Endret

Av GRETE HANSEN, journalist

ER DET GREIT AT UKYNDIG HELSEPERSONELL tar blodprøver? At de – helt uten opplæring – bestemmer stasetid, rekkefølge på glass – forsendelse til laboratoriet?
Nei, selvsagt er det ikke det.

I FAGARTIKKELEN I DETTE NUMMERET kan du lese at mange sykepleierstudenter og sykepleiere mener de har fått for lite opplæring i venøs prøvetaking og preanalyse. Over halvparten sier at de ikke har gode nok kunnskaper om preanalyse til å sikre riktige analysesvar.

VI PUBLISERTE EN LIKNENDE FAGARTIKKEL i 2008. Forfatterne hadde også da spurt sykepleierstudenter om kvaliteten på opplæringen. Lite strukturert, tilfeldig og lite målrettet, var noen av svarene.

Det har med andre ord ikke skjedd mye på 13 år. Sykepleierne tar stadig flere prøver, men opplæringen av sykepleierstudentene er like mangelfull.

BLODPRØVETAKING HAR VÆRT ET HETT TEMA for bioingeniører i en årrekke. Mange ser på oppgaven som et kjerneområde og en sentral del av bioingeniøridentiteten. For BFI har sentralisert blodprøvetaking vært en kampsak. Oppgaven er da også beskrevet i de nasjonale retningslinjene for bioingeniørutdanning, men ikke i sykepleierutdanningens. Det er med andre ord bestemt fra høyeste hold at dette først og fremst er en bioingeniøroppgave. Det er fornuftig.

Sykepleierne tar stadig flere prøver, men opplæringen av sykepleierstudentene er like mangelfull

MEN DET ER I PRAKSIS OGSÅ EN SYKEPLEIEROPPGAVE! Sykepleiere tar blodprøver titt og ofte; på sykehjem, på kvelds- og nattevakter på sykehus - ja, hele døgnet på de sykehusene som har desentralisert prøvetaking. At flere sykepleierutdanninger likevel har valgt å ikke undervise i oppgaven - at de heller overlater det til praksisfeltet – er svært uheldig.

LEDEREN FOR BFIS RÅDGIVENDE UTVALG for preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting, mener det er fornuftig at sykepleierstudenter får opplæring i blodprøvetaking. Hun sier til Bioingeniøren at det er på tide med en ny overordnet debatt om temaet i BFI.

EN TING ER SIKKERT, bioingeniørene trenger ikke bekymre seg for at sykepleiere skal stå i kø for å grabbe til seg en av kjerneoppgavene deres. Sykepleierne har mer enn nok å gjøre som det er, blodprøvetaking må også i framtida hovedsakelig være en bioingeniøroppgave. Det sier nestlederen i Norsk sykepleierforbund.

MEN SIDEN SYKEPLEIERNE tar prøver – og siden en del av dem tar mange – må de få skikkelig opplæring - allerede under utdanningen.
Konsekvensene av å la være kan være fatale.

Les også artiklene "Desentralisering av blodprøvetaking - økt opplæringsbehov i sykepleierstudiet?" og "Sykepleiere tar stadig flere blodprøver – men mange mangler opplæring"

Stikkord:

BFI, Blodprøver, Blodprøvetaking, Sykepleier, Utdanning