Nok et varsel om bioingeniørmangel

Sykehuset i Narvik merker også bioingeniørmangel. Foto: Universitetssykehuset Nord-Norge / Per-Christian Johansen

Fra redaksjonen

Nok et varsel om bioingeniørmangel

Advarslene har blitt gitt jevnlig og gjennom mange år – det blir mangel på bioingeniører i Norge. Nå har det kommet nok et varsel om hva som er i ferd med å skje.

Publisert

Endret

Av SVEIN A. LILJEBAKK, ansvarlig redaktør

(Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for tidsskriftet Bioingeniørens mening om et aktuelt tema.)

NYLIG skrev lokalavisa i Narvik at blodbanken i byen ikke lenger rekker å få tappet giverne sine. Flere stillinger står ubesatte, og bioingeniørene må prioritere kjerneoppgavene som opprettholder akuttberedskapen.

SYKEHUSET får nå blod fra de andre blodbankene i helseforetaket. Men slik kan man jo ikke ha det over tid. Det er ikke så mange nordmenn som gir blod, sammenlignet med andre land. Hva skjer med motivasjonen til en blodgiver som får beskjed om at sykehuset ikke har tid til å ta imot blodet? Det er nok både fare for å miste givere og for at det kan bli tyngre å rekruttere nye.

EN NY regjering tar over i løpet av høsten. Å snakke varmt om det offentlige helsevesenet er tomme ord hvis ikke politikerne samtidig legger til rette for at nok folk vil jobbe der. Å utdanne mange nok er viktig. Det innebærer også å kunne tilby gode praksisplasser til alle studentene.

LØNN er også et tema man ikke kommer utenom. Teorien om forholdet mellom tilbud og etterspørsel tilsier at når det blir mangel på arbeidskraft, vil arbeidsgiver betale mer for å tiltrekke seg ansatte. Etter hva bioingeniører ute i helseforetakene forteller, stemmer ikke nødvendigvis teori og praksis.

NITO var hos Riksmekleren i forbindelse med bioingeniørenes lønnsoppgjør, både i 2019 og 2020. Norsk sykepleierforbund (NSF) prøvde i år frivillig lønnsnemnd, etter å ha erfart at hverken forhandlinger eller streik ga ønsket resultat. Utfallet av den frivillige lønnsnemnden var ingen overraskelse, det ble likt med arbeidsgivers tilbud og omtrent som frontfagsrammen. Frontfaget er muren de kvinnedominerte yrkesgruppene i helsevesenet stanger mot i lønnsoppgjør.

FLERE etterlyser politisk handling for å heve lønnen og sikre rekruttering til helseyrkene som mangler folk. NITO mener at den nye regjeringen bør nedsette et bredt partssammensatt utvalg, som skal vurdere lønnsdannelsen i Norge. Det vil være klokt av en Støre-regjering å følge oppfordringen. Og la det gjerne være et hurtigarbeidende utvalg. Mange er utålmodige nå.

Stikkord:

Arbeidsliv