Utdanning må prioriteres og belønnes

Fra redaksjonen

Utdanning må prioriteres og belønnes

Alle snakker om livslang læring. Mens den teknologiske utviklingen suser av gårde, er det kontinuerlig kompetansepåfyll som skal holde verdi- og velferdsskapingen i gang her i landet.

Publisert

Endret

BIOINGENIØRENE JOBBER i skjæringspunktet mellom teknologi og medisin. Her skjer det hele tiden store fremskritt og grensesprengende innovasjon. Desto merkeligere er det da å få høre at det skorter på kompetanseplanene på flere arbeidsplasser – og at det slett ikke er noen selvfølge at de som tilegner seg verdifull kunnskap får noe igjen for det i lønningsposen. Men det er nettopp det vi kan lese om i flere artikler i denne utgaven.

NOEN ER FLINKE, men de fleste arbeidsgivere kan bli mye bedre til å drive systematisk kompetanseutvikling blant bioingeniørene, sier BFIs fagstyreleder, Rita von der Fehr. Hun legger til at det fremdeles er noen ledere som ikke ser nytten av videreutdanning.

Å STÅ MED beina godt plantet i 2020 og ikke se nytten av økt kunnskap kan man sikkert si mye om. Men det er kanskje bedre å komme med en oppfordring: Parker diskusjonen om man trenger bioingeniører med mastergrad. Snakk heller om hva slike bioingeniører kan tilføre arbeidsplassen. Et lite forslag: Arbeidet med masteroppgaven gir formidlingskompetanse som kan brukes både internt og eksternt. Det vil for eksempel styrke bioingeniørfaget om flere publiserer – på norsk, i et tidsskrift som når ut til alle bioingeniører.

Å ØNSKE MASTERNE velkommen, er imidlertid ikke det samme som å si at alle nå må bli mastere. Det både vil og skal fortsatt være plass til generalistene med treårig utdanning. Det er heller ikke slik at man må studere så lenge som et par år for å kunne tilegne seg nyttig påfyll av kunnskap.

BFIs SPESIALISTORDNING er en tredje vei, mellom master og bachelor. Men per i dag er det slett ingen automatikk i at bioingeniørene som tar spesialistgodkjenning får noe igjen for det i kroner og øre. En fersk undersøkelse fra BFI viser at mange arbeidsgivere ikke gir et eget spesialisttillegg.

MAN KAN ALLTIDS si at økt kunnskap er belønning i seg selv. Men de fleste av oss vil jo helst ha kroner på lønnskontoen i tillegg. Spesialistløpene er gjerne tilpasset akkurat det fagområdet bioingeniøren jobber med. Det er vanskelig å forstå hvorfor så mange sykehus velger å ikke belønne slike initiativ.

Stikkord:

Kompetanse, Utdanning