Ta ledelsen!

Illustrasjon: iStock

Fra redaksjonen

Ta ledelsen!

Publisert

Endret

DEN OPPFORDRINGEN er det lettere sagt enn gjort å få bioingeniører til å følge, viser det seg. Laboratorier over hele landet opplever at det er vanskelig å finne bioingeniører som vil lede. Slik ble det spissformulert i en artikkel i forrige utgave: «Alle» vil at bioingeniører skal lede laboratoriene, men «ingen» bioingeniører vil bli ledere».

I rettferdighetens navn må det nevnes at dette ikke bare gjelder bioingeniører. I samme artikkel fortalte Dag Ingvar Jacobsen, professor innen ledelsesfag, at det også er vanskelig å få leger, sykepleiere og lærere inn i lederroller.

SKYLDES DETTE at skomakerne vil bli ved sin lest? Profesjonsutøverne innen helse og utdanning vil helst jobbe med faget sitt ute i «felten»? På mange måter er det forståelig.

Men hvem skal utøve god ledelse, om ikke noen som selv kommer fra yrkesgruppen som skal ledes? Jacobsen advarer mot å gå utenfor rekkene når det skal ansettes ledere i sykehus eller skoler. På slike arbeidsplasser må lederne kjenne faget.

DET TRENGS ALTSÅ bioingeniører, lærere og sykepleiere som «går gradene» og blir ledere for sine egne, med alt det innebærer av personal- og økonomiansvar, planleggingsmøter, budsjettkonferanser og ledersamlinger. Det trengs fagfolk som er villige til å fjerne seg fra faget, og i stedet vie seg til ledelse.

Hvem skal utøve god ledelse, om ikke noen som selv kommer fra yrkesgruppen som skal ledes?

EN LEDER på seksjons- eller avdelingsnivå har stort ansvar, lite handlingsrom og mellomgod lønn, påpeker BFIs fagstyreleder, Rita von der Fehr. BFI har gjennomført en medlemsundersøkelse etter de første månedene av koronapandemien. Den viser at mange bioingeniørledere har jobbet svært mye. Samtidig er mange av lederne unntatt arbeidstidsbestemmelsene og får ikke overtidsbetalt, noe BFI er kritisk til. At direktørsjiktet i sykehusene har slike betingelser, er rimelig. At ledere på lavere nivåer, med «lite handlingsrom og mellomgod lønn», jobber lange dager uten ekstra kompensasjon, høres urettferdig ut.

FRIST MEG IKKE inn i ledelse, har en tidligere toppleder sagt. Bioingeniørene må ikke høre på den oppfordringen, og på arbeidsplassen bør det være en kultur for å støtte opp om lovende lederkandidater.

Sist, men ikke minst: Jobben må være attraktiv og til å leve med over tid. Da snakker vi både om lønn og alle andre rammebetingelser rundt lederrollen.

Stikkord:

Arbeidsliv, Ledelse