Gult er kult ... eller?

Foto: iStock Photo

Fra redaksjonen

Gult er kult ... eller?

Hva er det med urin? Hvorfor er den gule væsken så langt nede i kroppsvæskehierarkiet – bak blod, spinalvæske, ekspektorat …? 

Publisert

Endret

LABORATORIENES FORSØMTE BARN, kalte Kari van den Berg urin for i en fagartikkel for halvannet år siden. Hun viste til hvor lite både pasienter og helsepersonell vet om den preanalytiske behandlingen av urin – og hun fortalte om en kartlegging utført av Noklus. Den viste at mikrobiologiske laboratorier finner blandingsflora i 20 – 50 prosent av urinprøvene de har til dyrkning. Årsaken er sannsynligvis forurensning. Da er veien kort til unødvendig behandling med antibiotika.

TO ARTIKLER I DETTE NUMMERET handler nettopp om den stemoderlige behandlingen urinprøvene ofte får - både i primærhelsetjenesten og på sykehus. I den ene forteller to bioingeniører på mikrobiologisk lab på St. Olavs om en app som skal hjelpe helsepersonell på legekontor med å fylle ut urinrekvisisjonen riktig. Per i dag kommer 20 prosent av prøvene uten nødvendige kliniske opplysninger. Den andre artikkelen, som er vitenskapelig, baserer seg på en studie utført ved Helse Fonna. Den viser at urinanalyser ofte blir rekvirert på feil grunnlag – også på sykehus.

Et slikt bioingeniørfelleskap på tvers av sykehusgrenser kan faktisk gjøre en forskjell

DET ER MED ANDRE ORD på høy tid å slå et slag for urinprøven. For mer informasjon - for bedre opplæring – for riktig håndtering. Bioingeniørene på St. Olavs håper at appen deres – når den er ferdig – integreres i Helseplattformen. Og de ønsker mest mulig kontakt med andre bioingeniører «der ute» for å få input og inspirasjon.

ET SLIKT BIOINGENIØRFELLESSKAP på tvers av sykehusgrenser kan faktisk gjøre en forskjell. Det kan bidra til at færre pasienter får unødvendig antibiotika – og at farten i den globale resistensutviklingen bremses.

Så gjør det - ta kontakt!

Les også:

Urinprøveprosjekt på St. Olavs hospital: Målet er å få ned bruken av antibiotika

Utføres urinundersøkelser i sykehus ifølge nasjonale retningslinjer?

Stikkord:

Kvalitetsutvikling, Urinprøve, Urinundersøkelser