Bioingeniører bør være selvskrevne i kommunehelsetjenesten

Foto: iStock photo

Fra redaksjonen

Bioingeniører bør være selvskrevne i kommunehelsetjenesten

Det er bioingeniørenes kjernekompetanse å sikre og utvikle kvalitet på analyser – derfor bør de være selvskrevne på større legekontor.

Publisert

Endret

I BEGYNNELSEN AV JANUAR var jeg på seminar med 13 bioingeniører som alle har sitt daglige virke på legekontor rundt om i Midt-Norge. De var skjønt enige om at det er et stort behov for dem «der ute», men flere av dem var redde for at legene kommer til å prioritere dem bort i framtida. Rett og slett på grunn av økonomi. Det er som kjent billigere å ansette helsesekretærer.

HVIS DET ER RIKTIG OBSERVERT er det grunn til å rope varsko. Ingenting vondt sagt om helsesekretærer, de har en utdanning som er spesialsydd for legekontorene. Utdanningen deres går imidlertid ikke i dybden på samme måten som bioingeniørenes.

LABORATORIEARBEID PÅ LEGEKONTOR kan virke enkelt og lite faglig utfordrende – men svarene skal uansett være korrekte! Det er mange feilmuligheter og det skal «noen» ha oversikt over og forebygge. Det er bioingeniørenes kjernekompetanse å sikre og utvikle kvalitet på analyser – derfor bør de være selvskrevne på større legekontor.

BFIs FAGSTYRE FORESLÅR kommunebioingeniører som kan ta det overordnede ansvaret for alt laboratoriearbeid i kommunen. En god idé!

Les også:

Hver gang vi møtes... for 23. gang

Stikkord:

Kompetanse, Primærhelsetjenesten, Økonomi