Reportasjebilder skal gjenspeile virkeligheten

Fra redaksjonen

Reportasjebilder skal gjenspeile virkeligheten

De skal gi informasjon om aktuelle hendelser på en sannferdig måte, og de bør ikke være arrangert.

Publisert

Endret

I Bioingeniøren 5 2018 reiste Sonja Skaar en debatt om hvorvidt det er uhygienisk å tape tupfere på arbeidstøyet. Bakgrunnen var et bilde i nr. 4 2018 der en bioingeniør som er intervjuet om et helt annet tema, har en tupfer tapet til frakken.

Skaar kritiserte i samme innlegg Bioingeniøren for å trykke bildet - et bilde av en praksis hun er kritisk til.
Bildet ble tatt i forbindelse med en reportasje, og brukt om igjen i et intervju om et beslektet tema. Bruken av bildet er derfor uproblematisk.

Reportasjebilder skal vise virkeligheten. De skal gi informasjon om aktuelle hendelser på en sannferdig måte, og de bør ikke være arrangert. I Bioingeniøren har vi trykket bilder av både ringbekledde hender, rotete laboratoriebenker - og blodprøvetaking uten hansker. Det mener vi er helt greit. Det vi imidlertid er nøye på, er at pasientopplysninger ikke publiseres – selv om de ved et uhell skulle ligge framme på en benk og bli med på et bilde.

Dette gjelder reportasjebilder i redaksjonelle saker skrevet av journalister. I fagartikler, derimot, skal bilder og illustrasjoner selvsagt beskrive det faglige innholdet og budskapet så korrekt som mulig.

Skaars innlegg satte også i gang en heftig debatt på Facebook, som problematiserte at bioingeniøren på bildet var navngitt. Det vi i redaksjonen trodde skulle blir en rent faglig diskusjon om hygiene, utviklet seg til en debatt om personfokus. I dette nummeret (side 34) beklager undertegnede den vendingen debatten tok – og erkjenner at redaksjonen hadde ansvaret. Heidi Kolseth – bioingeniøren som var avbildet med tupfer – rydder dessuten opp med et rent faglig svar på Sonja Skaars kritikk, og bringer dermed tupferdebatten tilbake dit den burde ha vært.

Les også:

Det er uestetisk, uhygienisk og unødvendig å tape tupfere på arbeidstøyet

Positivt med debatt om tupfere

Bioingeniøren beklager: Tupfer-debatten kom skjevt ut, og det kunne redaksjonen ha unngått

Stikkord:

Hygiene, Journalistikk, Tidsskriftet Bioingeniøren