Vær lur - tenk langsiktig

Fra redaksjonen

Vær lur - tenk langsiktig

Å tisse i buksa for å holde seg varm er ikke særlig lurt. Det vet alle. Å tenke kortsiktig når budsjetter skal lages og penger deles ut, er heller ikke lurt.

Publisert

Endret

Dessverre er det likevel det som ofte skjer. Tiltak som kunne gitt gode resultater på sikt, blir ikke gjennomført fordi de krever noen ekstra bevilgninger her og nå.

Det bør ikke skje med den diagnostiske samarbeidspartneren. Prosjektet «Ut av laben – til pasientens beste» ved Sykehuset Innlandet, fikk en halv million kroner i støtte fra BFI i 2013. Hensikten var å prøve ut det danske suksessprosjektet på et norsk sykehus.

Prosjektet er over nå, og resultatene er gode. Nesten alle legene som har samarbeidet med «partnerne» sier at de har hatt utbytte av det. I Kongsvinger gikk antall analyser ned ved begge avdelingene som deltok, ved kirurgisk avdeling hele 43 prosent per DRG-poeng. Det er sannsynligvis både penger – og pasientsikkerhet – å tjene på ordningen.

Men det er på sikt. Skal laboratoriene kunne bruke tid og krefter ute på avdelingene, trenger de ekstra ressurser. På Innlandet har de formidlet det til sykehusledelsen, foreløpig uten respons.

Det er stor synd om resultatene fra prosjektet havner i en skuff i stedet for å bli brukt og videreutviklet. I stedet bør de gjøres kjent på sykehus over hele landet.

Oppfordringen til sykehuslederne blir: Vær lur, tenk langsiktig, øk pasientsikkerheten og spar samtidig penger!

 

Stikkord:

Diagnostisk samarbeidspartner