Gi ikke opp!

Fra redaksjonen

Gi ikke opp!

Ansatte i helsesektoren har det dårligste inneklimaet av alle yrkesgrupper. 

Publisert

Endret

Det var det triste budskapet i artikkelen «Beretning om et varslet forfall». Artikkelen, som var en av mange i en serie om arbeidsmiljø, tok spesielt for seg Oslo universitetssykehus Ullevål, som har gammel bygningsmasse og et fredet laboratoriebygg. Inneklimaet er dårlig, men likevel blir det levert få avviksmeldinger. Folk gidder rett og slett ikke melde fra lenger, de lider av «meldetretthet» etter mangelfullt vedlikehold i 20 år. 

«Meldetretthet». Smak på det!

Det er et trasig ord som sier noe om langvarige problemer som er blitt rapportert, helt sikkert til riktig adresse, men som er ignorert av den eller de som burde ha ordnet opp. Det er et ord som vitner om avmakt og om arbeidstakere som har gitt opp.

Det er synd og skam, for resignerte arbeidstakere som ikke sier i fra er dårlig nytt for arbeidsmiljøet.

Resignerte arbeidstakere som ikke sier i fra er dårlig nytt for arbeidsmiljøet.

Fra den første arbeidervernlovgivningen var en realitet på slutten av 1800-tallet, har arbeidstakere kjempet fram rettighetene som i dag er forankret i arbeidsmiljøloven, selve fundamentet for å sikre et godt arbeidsmiljø.

I dag er loven er som kjent under press. Endringene i blant annet arbeidstidsbestemmelsene, møtte unison motstand fra arbeidstakerorganisasjonene, men ble likevel vedtatt av det borgerlige stortingsflertallet nå i vår.

Det er med andre ord plenty med oppgaver for arbeidstakerne og organisasjonene deres. Det gjelder bare å ikke gi opp!

For det finnes heldigvis solskinnshistorier også. En av dem handler om hvordan sykefraværet ble halvert ved sykehuset i Drammen. En annen om «stortrivsel» (som de ansatte selv uttrykker det) ved sykehuset i Elverum. Bak begge suksessene ligger det et systematisk og målrettet lederarbeid.
Artiklene våre har vist at god ledelse er gull verdt for arbeidsmiljøet – og at dårlig ledelse er det motsatte.

Etter sju arbeidsmiljønumre på rappen, avslutter vi nå serien. Men det betyr ikke at vi skal slutte å skrive om temaet. Tvert i mot. Vi er kommet godt i gang og vi har fått innblikk i hvor skoen trykker.

Nå er vi blant annet spent på hvilke utslag endringene i arbeidsmiljøloven vil ha for landets bioingeniører – og hvilke grep helsemyndighetene tar for å bedre vedlikeholdet av sykehusene.

Vi skal garantert følge med også i fortsettelsen. Vi gir ikke opp!

Stikkord:

Arbeidsliv, Arbeidsmiljø