Dette bladet vil ikke leve evig!

Fra redaksjonen

Dette bladet vil ikke leve evig!

Med det mener jeg heldigvis ikke at Bioingeniørens fremtid er usikker. Ved inngangen til sitt 49. år står det redaksjonelle produktet støtt, med trygg økonomi og en lojal leserskare.

Publisert

Endret

Nei, jeg sikter til papirutgaven av Bioingeniøren. Til tross for at et stort flertall i den ferske leserundersøkelsen vår svarte at de foretrekker papir fremfor Bioingeniøren på nett, synes jeg ikke det er dristig å påstå at det vil endre seg!

Den store digitale overgangen har nådd avisene med full styrke. Leserne forlater de trykte utgavene. Det er ingen grunn til å tro at et fagblad som Bioingeniøren er så spesielt at det samme aldri vil skje med det.

Leserundersøkelsen forteller imidlertid at fagartiklene står i en særstilling. Et overveldende flertall foretrekker å lese fagartikler på papir. Kanskje blir Bioingeniøren en gang i fremtiden et kvartalsvis magasin, med store reportasjer og mange faglige og vitenskapelige artikler? Den løpende nyhetsdekningen vil da skje utelukkende på nett.

For ett år siden tok vi et forsiktig skritt i den retning ved å gå ned fra 11 til 10 årlige utgaver. Samtidig økte vi antall sider og trappet opp satsingen på nett. Ser man papir og nett under ett, fikk leserne i fjor et bredere tilbud av nyheter, reportasjer, fag- og debattstoff enn noen gang tidligere.

På nett er Facebook vår viktigste kanal ut til leserne. 7 av 10 som følger oss der er i aldersgruppen 18 – 44 år. Samtidig vet vi at gjennomsnittsalderen for bioingeniører er cirka 45 år. Det går mot et generasjonsskifte innen faget, og det er all grunn til å tro at den nye generasjonen bioingeniører vil ha langt mer digitale preferanser enn de som nærmer seg pensjonsalderen. 

I mellomtiden kan vi berolige alle som foretrekker status quo med at vi aldri vil tvinge frem en utvikling vi vet at leserne ennå ikke er klare for. Enn så lenge lever papirutgaven i beste velgående. Men når tiden er moden, vil det bli endringer.

Stikkord:

Tidsskriftet Bioingeniøren