Jeg vil ha bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver

Har vi bioingeniører tatt en bachelor – eller kanskje en mastergrad - for å svare telefonen og håndtere post? spør innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: iStock

Debatt

Jeg vil ha bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver

Det er mangel på bioingeniører. Er det da en god strategi å la være å ansette helsepersonell som kan avlaste oss? De kan jo utføre oppgavene som ikke krever at man er bioingeniør.

Publisert

Endret

Av Ragnhild Brataker, bioingeniør

(Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.)

På min arbeidsplass lar arbeidsgiver være å ansette nye helsesekretærer når de gamle går av med pensjon. De ledige stillingene blir omgjort til bioingeniørstillinger. Det påvirker bioingeniørenes arbeidshverdag, og ikke til det bedre:

  • Tidligere delte bioingeniørene og en helsesekretær på å bemanne prøvetakingsenheten.
  • Helsesekretærer tok seg av å svare på telefoner, skanne lister og rekvisisjoner, kopiering og lignende. Nå gjøres det av bioingeniørene, og etter min mening med dårligere kvalitet – siden mange deler på jobben og ingen er spesielt rutinerte.
  • Pakking av prøver som skal sendes pleide å bli utført av helsesekretærer, nå gjør bioingeniørene det.
  • Det er mye prøvetaking. En bioingeniør på kveldsvakt rekker nesten ikke noe annet enn å ta blodprøver. Det er også store prøverunder i helgene, spesielt på dagvakt. Jeg mener at vi kunne hatt helsesekretærer til å dekke opp kveldsvakter og helger.

Jeg kan forstå ledernes argument: Bioingeniørene kan brukes til alle oppgaver på lab. Likevel synes jeg det er en dårlig strategi. Bruk bioingeniørene til bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver, og bruk helsesekretærene til de andre.

Alle oppgavene er viktige, men har vi bioingeniører tatt en bachelor – eller kanskje en mastergrad - for å svare telefonen og håndtere post? Greier vi å beholde de nyutdannede bioingeniørene når dette er arbeidsoppgaver de må utføre?

Et siste hjertesukk: Vi hadde en labassistent i mange år, som gjorde oppgaver som hører til rengjøringspersonell. Vi bioingeniører dekker nå også disse oppgavene.

Hvordan brukes humankapitalen på andre laboratorier i Norge?