Hvorfor er det så vanskelig med tilbakemeldinger rundt personlig hygiene?

Debatt

Hvorfor er det så vanskelig med tilbakemeldinger rundt personlig hygiene?

På sykehuset hvor jeg jobber har vi, som ved andre sykehus, prosedyrer som beskriver hvordan ansatte med pasientkontakt skal være kledd. For dem som har pasientkontakt er dette spesielt viktig med tanke på smittespredning.

Publisert

Endret

Av Camilla Kalvik, bioingeniør

Til tross for prosedyrer, kontroll fra hygienesykepleier, intern synergi og gjentatte tilbakemeldinger til dem det gjelder, ignoreres dette. Det virker som om det er en uformell norm her på sykehuset: «Det er mange andre som bruker smykker, da må det være greit at jeg også gjør det».

Dette er en unnskyldning jeg ofte hører når jeg prøver å gi konstruktive tilbakemeldinger om smykkebruk. Selv etter at jeg henviser til prosedyren, blir det ignorert. Ofte blir det dårlig stemning. Det irriterer meg at det skal være en så høy terskel på å gi tilbakemeldinger på personlig hygiene.

En positiv ting er at vi er veldig flinke på ringer og armbånd. Det har jeg sjelden sett at noen ikke har fjernet. Poenget er at når noe først er beskrevet i en prosedyre, f.eks. at smykker heller ikke er greit, da burde vel dette også overholdes? Prosedyrene er vel ikke skrevet for ingenting?

Stikkord:

Smittevern