Ledelse i storm og i stilla - effektfull ledelse

Foto: iStockphoto

Etikk

Ledelse i storm og i stilla - effektfull ledelse

Ledere må jobbe for å få størst mulig effekt ut av lederskapet. Det handler om å bruke tida på de riktige sakene.

Publisert

Endret

Av GRY ANDERSEN, medlem av BFIs yrkesetiske råd

Når jeg skriver dette sliter vi i nord med at helsepersonell, både i kommuner og sykehus, har høyt sykefravær - det er mange nye personer som er rammet av pandemien den siste tiden. De fleste har heldigvis et mildt sykdomsforløp. Et annet moment som gjør at vi sliter er at vi har mange utskrivningsklare pasienter som enkelte kommuner ikke er i stand til å ta imot. Dette utfordrer oss som medarbeidere og ledere. Det har liten effekt å vise til hva vi kun er pliktig til å bidra med, vi må vise det ekstra som vi kan og vil bidra med. Her trengs det god ledelse, men hva er det?

Om noen uker regner vi med at vi er over i en mer vanlig hverdag. Pandemien er igjen over i en annen og roligere fase - det er en trøst og trygghet å ha dette å se fram til.

Bruk tiden til de riktige sakene

«Effektfull» er tittelen på ei bok som forskeren Simon Elvnäs ga ut i 2017. Den handler om effektfullt lederskap. Oftest snakker vi om effektiv ledelse og effektive medarbeidere; hvor mange oppgaver eller saker som er løst.

Forfatterens utgangspunkt er at ledere skal jobbe for å få ut størst mulig effekt av tiden vedkommende legger inn i jobben. Det handler om å bruke tiden til dem man møter og jobber sammen med til de riktige sakene, slik at medarbeiderne får svarene de har behov for, og at de dermed kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver i tråd med det bedriften trenger.

Effektfullt lederskap innebærer å være tilgjengelig og mentalt til stede og samtidig støtte medarbeidere slik at de blir mer selvstendige og vokser med oppgavene.

Se på møtene!

Enkelt sagt skal en jobbe med utgangspunkt i de andre (og ikke i seg selv) og hva andre trenger for å forstå. Dette handler om å sette av den tiden som er nødvendig slik at det ikke er behov for å bruke tid en gang til - være fokusert på effekten av det det man faktisk gjør, og hva som frigjøres av tid.

Effektfullt lederskap innebærer å være tilgjengelig og mentalt til stede og samtidig støtte medarbeidere slik at de blir mer selvstendige og vokser med oppgavene

En enkel tilnærming kan være å se på møtene man er i, som deltaker eller som leder: Hva gir møtene av resultater? Hvor mye tid bruker man i dem og til hva? Rydder man plass slik at man rekker å få tatt beslutninger? Følger man opp leveranser fra tidligere og sier hva man skal gjøre til neste gang? Er det plass til å stille spørsmål? Er det en utvikling?

Hvorfor jeg tar opp effektfull ledelse i et etikkinnlegg, kan man sikkert spørre om. Begrunnelsen er respekten, integriteten og samfunnsansvaret som ligger i utøvelsen av lederskap. Det oppnår lederen gjennom å ivareta medarbeideren som den ressursen vedkommende er, og å bruke det som kommer fra fellesskapets økonomi til å foredle det til noe som gir økt positiv effekt for pasientene, medarbeiderne og omgivelsene.

Et effektfullt og etisk lederskap

En kollega delte med meg hva hun hadde svart da hun ble utfordret til å snakke om sitt lederskap under tittelen «ledelse i storm og i stilla». Hun fortalte hvorfor hun ble leder og hvorfor hun har fortsatt med det. Her er utdrag fra foredraget:

«Stilla trur æ ikkje æ har opplevd
Jeg ble leder fordi jeg ønsket å komme i posisjon og ta utfordringer. Ville være med å gjøre en forskjell.
Jeg må kjenne mine verdier og forstå hvorfor vi i teamet reagerer ulikt. Det må være litt krusninger og uenigheter, da finner vi de beste løsningene. For å kunne ivareta fellesskapet så må jeg kjenne på følelsene og hva det gjør med meg når jeg får et oppdrag som jeg ikke er enig i. Som jeg allikevel må eie og ta ansvaret for og sørge for aksept hos andre. Være en tydelig og stødig leder når det koker opp og feil har skjedd. Bidra til en kultur som har fokus på #råbra og læringen gjennom det som fungerer.
Handlekraft er min styrke og min svakhet. Jeg trenger derfor en rundt meg som kan bidra til å bremse og sier det tydelig til meg. Vi jobber i team; medarbeidere og ledere".

Denne lederen lytter, får til noe nytt og bedre sammen med de hun jobber sammen med og bidrar til utvikling og styrking av andre mennesker – et effektfullt og etisk lederskap.

Les om #råbra på idebanken.org

Stikkord:

Etikk, Ledelse, Yrkesetisk råd