Vær god mot deg selv!

Eldre som trener. Foto: iStockphoto

Det er aldri for sent å begynne å ta ansvar for egen helse. Foto: iStockphoto

Etikk

Vær god mot deg selv!

Vi kan like godt begynne å ta ansvar for egen helse i dag. Når vi blir gamle står det ikke automatisk en sykehjemsplass og venter på oss.

Publisert

Endret

Hva forventer du av helsevesenet? Går du til legen med den innstillingen at han eller hun skal behandle alle plagene dine og gjøre deg frisk? Eller søker du kunnskap om sykdom og behandling på nett og er aktør i eget liv? Synet på helse preges blant annet av tidligere erfaringer og kulturbakgrunn. Opplevelsen av god eller dårlig legehjelp, avhenger i noen grad av hva du forventer. 

Jeg snakket med en mann som nettopp var flyttet til Norge fra Irak. Han var frustrert over at han fikk så dårlig hjelp av legen. Han var vant til at han fikk medisin når han hadde vondt i magen eller hodet, men i Norge fikk han time hos en psykiater.

Min venn fra Bagdad er ikke den eneste som har opplevd at vonde opplevelser og tunge tanker setter seg i kroppen. God behandling krever at legen tar seg tid til å lytte til hver enkelt pasient og ser hele mennesket. Heldigvis har vi medisiner, men det er ikke alltid den beste hjelpen.

Mestring fremmer helse

Sosiologen Aaron Antonovsky forsket på kvinner som hadde overlevd holocaust. Han fant tre fellestrekk ved dem som hadde god helse etter å ha vært i helvetes forgård:

  • De hadde høy grad av autonomi.
  • De var selvstendige og handlet ut fra egne vurderinger, samtidig som de hadde stor mestringsevne.
  • De inntok ikke den hjelpeløse offerrollen, men klarte å handle i de situasjonene de kom opp i.

Den som tar ansvar og mestrer livets utfordringer, finner lettere mening med livet. Dette er kjent og er grunnsteinen i alle mestringskurs som tilbys i dag.

Må man på kurs for å takle livet?

Det hevdes at cirka en fjerdedel av den norske befolkningen har en kronisk helseutfordring. De kan ikke totalhelbredes, men må lære å leve med lidelsen. Opplæring av slike pasienter - og pårørende - er en lovpålagt del av pasientbehandlingen i sykehus. Lærings- og mestringssentrene på de ulike helseforetakene tilbyr kurs for mange ulike pasientgrupper.

I tillegg arrangerer brukerorganisasjonene kurs. Felles for dem er at pasienten skal ta styringen selv og ikke havne i en avmaktssituasjon. Det er hjelp til selvhjelp. Pasienten får andre briller på og lærer å se på seg selv som aktør i eget liv.

Tilbakemeldinger fra deltagerne er at det er viktig med erfaringsutveksling. Det er godt å møte andre i liknende situasjon, slik at de ikke føler seg alene. Ved å høre på gode eksempler fra andre, får de nye perspektiver på sin egen situasjon. Ikke minst gir dette håp og tro på at de selv kan klare å leve et bedre liv. De lærer hvordan de kan få større kontroll over eget liv og helse. Når de opplever mestring, gir det motivasjon til å gjøre mer av det som er bra for dem.

Likevel mener jeg at vi bør ta større ansvar for egen helse ved selv å gjøre små eller store grep.

Forebygge sykdom og plager

Alle ønsker å være friske hele livet. Men mange sliter med sykdom og plager og har mer enn nok med å holde hodet over vannet. Det er lettere å snakke om både røykeslutt og trimming enn å gjøre det. Jeg sier ikke at det er enkle løsninger for dem som har alvorlige sykdommer. Likevel mener jeg at vi bør ta større ansvar for egen helse ved selv å gjøre små eller store grep. For meg gjelder det å senke tempoet i hverdagen. Når jeg blir stresset, får jeg vondt i nakken. Jeg må stadig minne meg selv på sitatet fra boka «Långsamhetens lov» av Owe Wikstrøm:

«Evnen til å ta det med ro krever en beslutning. Det krever mot å velge bort noe man liker, for å få mulighet til å møte seg selv.»

Leve et friskere liv

Vi kan like godt begynne å ta ansvar for egen helse i dag. Når vi blir gamle står det ikke automatisk en sykehjemsplass og venter på oss. Det skyldes ikke bare kapasitetsproblemer eller dårlig kommuneøkonomi. Synet på eldreomsorg er i endring. Hjelp til selvhjelp er stikkordet. Kommunene tilrettelegger slik at eldre kan bo hjemme så lenge de mestrer det.

Jeg tror jeg blir en lykkeligere gammel dame hvis jeg kan bestemme over eget liv og klare meg selv. Der har jeg noe å lære av min gamle mor. Hun syntes hun var blitt litt ustø på beina så hun meldte seg på trimgruppe. Det hadde hun aldri prøvd før. Det er aldri for seint å begynne, sa dama på 90 år.

Stikkord:

Etikk, Sykefravær