Oppturer og nedturer

Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Etikk

Oppturer og nedturer

Bioteknologiloven skal revideres, og Yrkesetisk råd inviterte Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet, til etikksesjonen under Bioingeniørkongressen. Hun samlet fullt hus.

Publisert

Endret

Utrolig stemning, flotte foredrag og hundrevis av forventningsfulle, blide og faglig engasjerte bioingeniører, var det som møtte oss under Bioingeniørkongressen 2016. Også værgudene viste seg fra sin beste side og kastet glans over arrangementet.

YER var svært spent: Med så mange flotte faglige tilbud, ville noen velge YERs arrangement? Bange anelser ble bekreftet da få deltakere dukket opp til YERs første arrangement; Workshop - Etikk, ledelse og motivasjon. Men deltakerne ble samlet rundt færre bord, og workshopen gikk som planlagt.

Etisk refleksjon

Deltakerne fikk en kort innføring i et enkelt refleksjonsverktøy utviklet av Einar Aadland, dosent ved Diakonhjemmet Høgskole, som YER anvender under møtene sine og når de arrangerer etikk-kurs. YERs leder, Cecilie Okkenhaug, forklarte at et etisk dilemma oppstår når valget står mellom to like gode eller like dårlige løsninger. Hva skjer når et ja til alternativ A betyr et nei til alternativ B? Hvem er involvert? Hvilke verdier og holdninger står på spill? Hvilke handlingsalternativer har du og hvilke konsekvenser får disse for de involverte?

Ved å reflekterer over disse tingene, alene eller sammen med kollegaer, kan du resonnere deg fram til et handlingsvalg.
Modellen ble brukt til å diskutere fire ulike problemstillinger. Meningsutvekslingene rundt bordene ga YER nyttige innspill til temaer for etikkspalten, ideer til case, og ideer til tema for neste etikk-kurs.

Fra laber interesse til fullt hus

Dagen etter hadde YER sesjonen Ledelse/etikk. Ville interessen være like laber? Ingen grunn til bekymring; allerede ti minutter før start var salen fylt til randen og det var ikke mulig å få inn flere under Kristin Halvorsens foredrag.

Også for YER er revisjonen av bioteknologiloven en viktig og krevende oppgave.

Halvorsen geleidet oss gjennom Bioteknologirådets gjennomgang av bioteknologiloven: - Alle har en mening om bioteknologi, det er ingen fasit. Bioteknologirådets mandat er å skape debatt. Det handler om etikk og ikke om kompromisser. Derfor er det viktig at både mindretallets og flertallets syn blir belyst, forklarte hun.

Bioteknologi er også politikk

Alle lover har sine slagsider og dette gjelder spesielt for bioteknologiloven, mente Halvorsen. Det som er rett for én kan være galt for en annen. Bioteknologiloven dreier seg om mer enn medisinske, juridiske og etiske synspunkter og valg; hvordan man anvender bioteknologi er også et politisk valg. Hva slags verdier og regler vil man bygge det norske samfunnet på? Regjeringen og Stortinget må ta det politiske og etiske valget og stå ved det, sa Halvorsen.

Også for YER er revisjonen av bioteknologiloven en viktig og krevende oppgave. Det er valg i BFI til høsten. YER vil legge frem et dokument som gir BFIs nyvalgte fagstyre og YER grunnlaget for å behandle stortingsmeldingen om ny bioteknologilov når den kommer våren 2017. Lovarbeidet vil ta tid, men regulering det haster med kan behandles enkeltvis. En viktig oppgave for YER er å vurdere om det er saker BFI bør anbefale får en raskere behandling.

YER inviterer til innspill

Noen av temaene fra kongressen vil YER komme tilbake til i etikkspalten utover høsten. Men langt den viktigste oppgaven for YER denne høsten er revisjonen av bioteknologiloven. YER håper at mange lot seg inspirere av innslagene i sesjonen Ledelse/etikk, og at noen av dere i ettertid vil sende YER innspill om de viktige spørsmålene en ny bioteknologilov bør omhandle. Det er viktig for YER at dokumentet de legger frem for fagstyret, gir et godt nok grunnlag for den senere behandlingen av stortingsmeldingen om ny bioteknologilov.

Stikkord:

Bioingeniørkongressen, Bioteknologiloven, Bioteknologirådet, Etikk