Bioingeniør som alternativ behandler

Etikk

Bioingeniør som alternativ behandler

En bioingeniørs profesjonsutøvelse er begrenset til det fagfeltet vi er utdannet til og de oppgaver vi er autorisert til å utføre. Det skapes en ubegrunnet tillit når tittelen bioingeniør blir brukt som kvalitetsstempel på arbeidsoppgaver utenfor fagfeltet vårt, skriver Signe Røynås.

Publisert

Endret

Hva gjør en bioingeniør? Hvis vi spør tilfeldige forbipasserende, svarer de fleste at vi arbeider med blod. De vet at vi tar blodprøver og måler «forskjellige ting» på maskiner på laboratoriet. Bioingeniørfaglig institutt definerer vårt ansvarsområdet til blodprøvetaking og preanalytisk arbeid samt å utføre analyser av biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. Det er det samme, sagt på to ulike måter. De fleste vet godt hvilken hjelp de kan få av en bioingeniør selv om de ikke kjenner til mangfoldet av arbeidsoppgaver vi utfører.

Bioingeniørkompetanse

Som autorisert bioingeniør har vi et selvstendig ansvar for forsvarlig yrkesutøvelse. Det vil si at vi skal gi omsorgsfull hjelp utfra våre kvalifikasjoner. Vi har ansvar for alle arbeidsoppgavene fra en laboratorieanalyse rekvireres til kvalitetssikringen av svarutgivelsen. Men det er ikke vår oppgave å ta beslutninger om verken undersøkelser eller behandling av den enkelte pasient. Det er legens oppgave å rekvirere analyser og tolke svarene. Bioingeniører stiller ikke diagnoser og vi behandler ikke.

Bioingeniør og bilmekaniker

Alle vil reagert på annonsen: «Jeg er bioingeniør og bilmekaniker. Ta kontakt med meg for reparasjon av bilen din». For hva gjør en bioingeniør oppi en bilmotor? Det er irrelevant om bilmekanikeren er bioingeniør når han/hun skal reparere bilen min.

Men ville du reagert på disse annonsene: «Bioingeniør med blodbankerfaring anbefaler blodtypedietten» eller «Utdannet bioingeniør og soneterapeut tilbyr behandling av fordøyelsesproblemer, allergier og smerter i kroppen».
Er det greit at bioingeniører bruker sin yrkestittel til å reklamere for sin praksis innen alternativ medisin?

Det kan oppstå et etisk dilemma når bioingeniørtittelen blir brukt til å underbygge eller legitimere arbeid som alternativ behandler. En bioingeniørs profesjonsutøvelse er begrenset til det fagfeltet vi er utdannet til og de oppgaver vi er autorisert til å utføre. Det skapes en ubegrunnet tillit når tittelen bioingeniør blir brukt som kvalitetsstempel på arbeidsoppgaver utenfor fagfeltet vårt. Annonsene kan gi inntrykk av at vi tar prøver, analyserer dem, stiller diagnoser og anbefaler behandling. Bioingeniører skal ikke gå ut over sin kompetanse og på selvstendig grunnlag ta beslutninger om medisinsk behandling eller diagnostikk.

Naturmedisin og skolemedisin

Det kan være problematisk når det ikke skilles mellom naturmedisin og skolemedisin. Pasienten og pårørende vet at bioingeniører har helsefaglig utdanning fra universitet/høyskole. Autorisert bioingeniør er en beskyttet tittel.
Som privatperson står vi fritt til å arbeide med soneterapi og blodtypediett, men det er uheldig og kan være lovstridig å knytte bioingeniørtittelen til alternativ behandling.

Bioingeniør utfører bioingeniørarbeid

Jeg mener at bioingeniørtittelen ikke skal brukes i sammenhenger hvor vi ikke utfører bioingeniørarbeid. Det kan virke villedende og yrkestittelen blir misvisende når den er forbundet med alternativ behandling.
Alle vet hva en bilmekaniker gjør. På samme måte bør bioingeniørtittelen kun brukes i forbindelse med bioingeniørarbeid.

Stikkord:

Alternativ medisin, Etikk, Samfunn, Yrkesetikk