Yess - jeg er bioingeniør!

Etikk

Yess - jeg er bioingeniør!

Jeg leste i en artikkel i lokalavisen at bedrifter må ha omdømmebevissthet for å lykkes. Det fikk meg til å tenke over hvilket omdømme «bedriften» min har, og hvordan folk oppfatter bioingeniører generelt.

Publisert

Endret

Alle ønsker at arbeidsplassen omtales positivt og at ens eget yrke blir verdsatt. Hvordan kan vi bidra til det? Kanskje først og fremst ved å vise at vi er stolte av yrket vi har valgt.

Det handler om tillit

Men hva kjennetegner egentlig et godt omdømme? Jeg tror at det først og fremst handler om tillit. Tillit som skapes over tid og som handler om at vi er tillitvekkende og troverdige overfor pasienter, kollegaer, rekvirenter og andre samarbeidspartnere. Tillit er kjernen i gode relasjoner, i godt omdømme og godt bioingeniørarbeid.
Andre mennesker kan få tillit til oss når vi oppfyller forventningene de har til kompetansen vår. Men de forventer mer enn gode fagkunnskaper. De ønsker at vi skal møte dem med velvilje og at vi har moralsk karakter, det vil si at vi lever etter normer og verdier som gjør at vi handler godt og rett.

Vi må handle moralsk

Omdømme handler kort og godt om adferden vår. Bioingeniørutdanningen legger stor vekt på adferds- og yrkesetisk kompetanse. Vi utdannes til et yrke som kombinerer teknologi med helsefag, og da er denne kunnskapen spesielt viktig. Adferdskompetanse handler om at vi er oppmerksomme på egen kommunikasjon og viser omtanke for andre.
Einar Aadland, førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole, sier at etikk handler om å avgjøre hva som er rett handling i vanskelige verdivalg. Vi må handle moralsk og være vare for andres behov og verdier.
Selv har jeg vært med på å stryke en student med toppkarakterer i de teoretiske fagene. Det var nødvendig, for studenten manglet den nødvendige innlevelsen og respekten i møtet med pasientene.

Relasjonskompetanse

Den internasjonale bioingeniørorganisasjonen (IFBLS) fremhever at bioingeniørenes kjernekompetanse bygger på vitenskapelige metoder - og etikk i møte med pasientene.

Synnøve Hofseth Almås og Atle Ødegård har gjennomført en spørreundersøkelse blant bioingeniører om kjernekompetanse. Resultatene viser at kompetansen omfatter veileder- og relasjonskompetanse, i tillegg til pre-, post- og analytisk kompetanse. Det at adferd og etikk vektlegges så pass sterkt er viktig for omdømmet. Vi vet hvordan vi skal te oss enten vi arbeider i industrien, på legekontor, innen forskning eller på sykehuslaboratoriet.

Tillit innbyr til samarbeid

Det er også viktig at vi blir lyttet til i ulike fora. Positiv omtale i forkant gjør en forskjell når vi deltar i møter eller uttaler oss i samfunnsdebatten. Fremtidens helsetjeneste gir nye utfordringer som krever at vi samarbeider på tvers av profesjonene. Tillit innbyr til samarbeid og det blir lettere å finne felles løsninger. Positiv omtale vil også styrke rekrutteringen til yrket.

Bruk tittelen!

Bioingeniører er ingen ensartet gruppe. Kompetanse, normer og holdninger er avhengig av person, virksomhet og sted. Likevel kan vi alle bidra til å styrke omdømmet ved å være stolte av yrket. Vi bør bruke bioingeniørtittelen når vi presenterer oss og fortelle andre om arbeidet vårt. Det er mange som ikke kjenner til alle de ulike oppgavene vi utfører, men kun tenker på oss som "stikkedama".

Åpen dag på laboratoriet?

Et godt omdømme handler om å være synlig og tydelig. Sist søndag hadde brannstasjonen her jeg bor åpen dag. Det krydde av folk og spesielt mange barn deltok ivrige med brannslanger og brannhjelmer. Brannmennene får garantert god omtale når de inviterer publikum inn i sin hverdag, og barna får lyst til å bli brannmenn. Kanskje vi kan åpne deler av laboratoriet neste gang vi skal markere den internasjonale bioingeniørdagen?

Også utenfor helsesektoren

Jeg møtte en av mine tidligere bioingeniørstudenter her om dagen og lurte på hvor hun arbeidet nå. Jeg ble imponert da hun fortalte at hun var prosjektleder i oljeindustrien. Jeg ble ikke bare imponert over den raske karrierestigen, men også over utdanningen som hadde ført henne dit. Hun er et eksempel på at bioingeniørers kompetanse blir verdsatt også utenfor helsetjenesten.
Det er virkelig noe å være stolt av.