De glemte heltene?

Etikk

De glemte heltene?

«Bioingeniørene - de glemte helter», lød overskriften til visepresident Robert Gærnæ på NITO-presidentenes blogg 28. januar.

Publisert

Endret

Av Kristin Løes, medlem av yrkesetisk råd

Gærnæ skrev: «Bioingeniøren har en høy yrkesstolthet og arbeidsmoral med pasienten som sitt hovedfokus. Derfor strekker de seg ofte veldig langt for at pasientene skal ha den best mulige oppfølging og alltid ha prioritet». Han avsluttet med følgende: «Vi må alle bidra slik at bioingeniørene kommer fram i lyset og at de ikke lenger er de glemte helter men fremstår som en av de viktigste brikkene som får helsehjulet til å gå rundt». 

Jeg merket meg disse åpningsordene i Gærnæs blogg og tenkte at denne beskrivelsen kan vi ta med oss når vi markerer den internasjonale bioingeniørdagen 15. april.

Engasjerte bioingeniører bryr seg

Den internasjonale bioingeniørdagen ble innstiftet i 1996 etter forslag fra NOBI, og har blant annet som formål å synliggjøre laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle.

Tema for dagen i 2013 og 2014 er etikk. Også det etter forslag fra yrkesetisk råd og BFI. Det norske slagordet for dagen er «Engasjerte bioingeniører bryr seg. I møte med pasient og prøvemateriale tar bioingeniøren et faglig og etisk ansvar»
Jeg synes at dette skal komme fram i lyset!

Identitet og nøkkelrolle

Er vi helter? Kjenner vi oss igjen i Gærnæs beskrivelse? Er vi selv tydelige på vår identitet og vår rolle? Hvordan oppfattes vi av våre samarbeidspartnere, pasienter, blodgivere, ledere og oppdragsgivere?  Vi kan nok bli flinkere til få fram hva bioingeniørenes faglige og etiske ansvar egentlig går ut på, fra prøvetaking til prøvesvar. Den internasjonale bioingeniørdagen gir oss et ekstra puff til å diskutere hvordan vi bør profilere oss. Kan vi for eksempel i større grad tilby kompetansen vår i forkant av prøverekvirering, slik de gjør i Danmark?

Fagbladet Danske bioanalytikere skrev i nr 02/13 om et prosjekt på Hillerød Hospital i Danmark. Etter flere år med automatisering for å spare bioanalytikerressurser, skal de nå for alvor samhandle med leger og andre faggrupper om hvordan de kan bruke laboratoriets ressurser til mest mulig gagn for pasienten.

30 bioanalytikere er kurset for å fungere som diagnostiske samarbeidspartnere. De er prøvetakere på faste avdelinger. «I første omgang handler det om at få en dialog i gang. At skabe tryghed. Derefter kan det være, at der kan indgås mere presise aftaler om hvordan bioanalytikerne kan bidrage til at optimere patientforløbet».
Man tenker seg at bioanalytikernes kompetanse skal kunne bidra til at man velger de mest hensiktmessige analysene og unngår dyre og upresise «pakkeløsninger».

På denne måten vil de danske bioanalytikerne også få synliggjort sin kompetanse og identitet, og bekreftet sin nøkkelrolle. Dette høres spennende ut.

Faglig og etisk ansvar

"Høy yrkesstolthet og arbeidsmoral med pasienten som hovedfokus" er en god attest å ta med seg, men jobben med å synliggjøre vårt faglige og etiske ansvar må vi først og fremst gjøre selv.
«Profesjonsetikken er kjennetegnet på en profesjon, det er refleksjon over profesjonens moralske grunnlag, utfordringer og problemer», sa professor Svein Aage Christoffersen på BFIs etikkurs.
Faglig og etisk ansvar hører sammen. Hva den enkelte arbeidsplass vil fokusere på ved markeringen av bioingeniørdagen i 2013 og 2014, kan være svært forskjellig. Temaene er mange, ta bare en titt i BFIs yrkesetiske retningslinjer. Der står det mye om hva vi ønsker skal kjennetegne oss som profesjon, i forhold til pasienten, faget, prøvematerialet, våre ulike samarbeidspartnere, forskning, miljø og ressursutnyttelse.

Frem med heltene

Jeg ønsker alle bioingeniører til lykke med markeringen av den internasjonale bioingeniørdagen. Og husk; etikk blir tema også i 2014. Så hvis dere finner et tema som engasjerer på arbeidsplassen, er det bare å være kreative og jobbe videre med det fram til neste vår.

Vi kan alle bidra til at bioingeniørene kommer frem i lyset som de viktige brikkene vi er.
Og vi vil gjerne bli sett på som helter, men vi vil absolutt ikke bli glemt!