Takk for meg, takk for tilliten, takk for 15 spennende år!

Foto: Grete Hansen

Fagstyret mener

Takk for meg, takk for tilliten, takk for 15 spennende år!

Nå overlater jeg roret til Kaja Marienborg. Vi er fortsatt i omstilling og det er spennende tider for BFI, som går inn i det nye året med ny instituttleder, ny fagstyreleder og nytt fagstyre.

Publisert

Endret

Av RITA VON DER FEHR, leder BFIs fagstyre

Litt vemodig skriver jeg til dere for siste gang i Fagstyret mener. Det er en fin måte å kommunisere med dere på. Jeg vet mange av dere setter pris på Bioingeniøren og koser dere som jeg gjør med å sette dere ned med papirutgaven, selv om vi ofte har lest det meste på nett.

Lærerike år

Jeg tilbrakte seks lærerike år som nestleder da Brit Valaas Viddal var leder, og deretter ni år som leder av fagstyret i samarbeid med instituttleder Lisa Husby. Vi har vært gjennom store omstillinger, der det å sørge for at instituttleder har det handlingsrommet som trengs for å lede rådgivere og instituttet, har vært viktig.

Mye har endret seg disse 15 årene, ikke minst måten vi kommuniserer på. Da jeg begynte som nestleder i 2007, var ingen av oss på Facebook. Nå er BFI aktiv på de fleste kommunikasjonsplattformer, under mantraet «Det som ikke skjer på nettet, skjer ikke». Mye av vår synlighet bygges ved hjelp av aktive bioingeniører som debatterer, diskuterer eller spøker med yrkesgruppen.

Utdanning og omstilling

Store endringer er på trappene i helse- og teknologisektoren, og jeg har en drøm om at flere benytter seg av BFIs spesialistgodkjenning. Vi har diskutert om tiden er inne for en femårig bioingeniørutdanning eller om den bør fortsette som i dag. Vi har lyttet til studentene og foreløpig latt det ligge.
Men vi trenger flere masteremner for bioingeniører, så vel som emnekurs, for å gjøre oss i stand til å ta de oppgavene som burde tilkomme oss. Vi må gjøre det mer attraktivt å drive kompetansebygging, og bioingeniører må melde seg på andre oppgaver enn de tradisjonelle. Ved hjelp av BFIs studiefond har vi dratt i gang flere store prosjekter som Bioingeniørens kjernekompetanse, Diagnostisk samarbeidspartner og flere masteremner i patologi på OsloMet. I min tid som leder har stadig flere bioingeniører tatt mastergrad og ph.d.

Internasjonalt samarbeid

Vi har vært aktive internasjonalt i perioden. Med Marie Nora Roald som president i IFBLS, var vi mye ute i verden for å lære, lære bort og øve press på myndigheter i viktige politiske saker. BFI har et engasjert og dyktig sekretariat og kompetente fagutvalg, og sammen har vi bidratt med flere vellykkete nordiske og nasjonale kongresser. En ny er på trappene, NML 2023 i Oslo. Jeg håper å se mange av dere der.

Jeg kan ikke la være å nevne pandemien. I snart tre år har covid-19 gitt oss store utfordringer som profesjon. Mange vil være enige i at dette har vært en spennende - men krevende - tid, spesielt for de som har jobbet med forskning, utvikling, testing og logistikk.

Nå overlater jeg roret til Kaja Marienborg. Vi er fortsatt i omstilling og det er spennende tider for BFI, som går inn i det nye året med ny instituttleder, ny fagstyreleder og nytt fagstyre. Slik fortsetter bioingeniører å være en yrkesgruppe i utvikling og bioingeniørfaget en vitenskap for fremtiden.
Lykke til!

Stikkord:

BFI, Fagstyret