En tid for refleksjon og tilbakeblikk

Fagstyret mener

En tid for refleksjon og tilbakeblikk

Nytt år, nye muligheter og en ny fagstyreperiode. La meg benytte anledningen til å takke dere alle for fornyet tillit de tre neste årene. 

Publisert

Endret

Av RITA VON DER FEHR, leder av BFIs fagstyre

Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode med et nytt og spennende fagstyre, en unik sammensetning av både unge og erfarne menn og kvinner. Geografisk har vi også truffet godt, med en tyngde nordfra som vi ikke har sett tidligere.

Vi har støtte i et fantastisk sekretariat som skal lose oss gjennom de tre neste årene. Når vi nå står på terskelen til en ny periode, kan det være klokt å snu seg og se tilbake på hva vi har fått til.

Tre satsningsområder

I forrige periode hadde vi tre satsningsområder: Utdanning, Bioingeniører i primærhelsetjenesten og Fagstyrets frikjøp. Vi hadde mange kandidater under årets valg, noe som sier oss at vi har klart å fremforhandle en akseptabel løsning med tanke på frikjøp for fagstyrets medlemmer.

Videre har vi svart på høringer i forbindelse med helsepolitikk og bioteknologiloven, og vi har gitt innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning.

Fagstyret har deltatt på utdanningskonferanser både nasjonalt og internasjonalt. Høsten 2017 startet utarbeidelsen av nasjonale retningslinjer for bioingeniørutdanningen og BFI har deltatt aktivt.

Synliggjøring av bioingeniørfaget

Gjennom BFIs studiefond har vi i tillegg til å gi støtte til utdanning og posterproduksjon, lyst ut et stipend på 750 000 kroner til et prosjekt innenfor fagstyrets satsningsområder. Stipendet gikk til OsloMet for utvikling av to masteremner, Makrobeskjæring av utvalgte patologiske preparater og Molekylærgenetiske og molekylærbiologiske teknikker. Vi har også delt ut rekordmange posterstipend som synliggjør at vi har mange produktive bioingeniører rundt om i det ganske land.

Vi legger bak oss en periode med høy aktivitet i rådgivende utvalg, fagstyret, og yrkesetisk råd. Ikke minst i gjennomføring av Bioingeniørkongressen i Tromsø. Veldig mange jobbet veldig mye og veldig lenge under ledelse av instituttleder Lisa Husby for å gi oss tidenes Bioingeniørkongress: tre dager med seks parallelle sesjoner, tur i midnattssol og festmiddag med over 600 deltakere. NITOs president, Trond Markussen, uttalte at BFI er en spydspiss, noe vi kan være stolte av.

Møteplass i primærhelsetjenesten

Bioingeniørkongressen bar preg av våre satsningsområder. Bioingeniører i primærhelsetjenesten hadde en egen sesjon med mange interessante foredrag. I forlengelsen av det har vi fått på plass en nasjonal møteplass for bioingeniører i primærhelsetjenesten gjennom å gjøre Midt-Norges samling til et flerregionalt tilbud der deltagelse støttes økonomisk av NITO.

Internasjonalt har vi hatt en aktiv periode med IFBLS-kongress i Firenze og generalforsamling (GAD) både i Canada og Australia. Den europeiske organisasjonen EPBS feiret sitt 20-årsjubileum i Genova, og i den nordiske organisasjonen NML har svenskene hatt sekretariatsansvar denne perioden.
Vi ser nå frem til neste IFBLS-kongress, som skal være i København til høsten. BFI har satt av midler til posterstipend, så vi håper på høy deltakelse fra norske bioingeniører. Hva vi skal ha mest fokus på i kommende periode vil vi kunne si mer om når rådgivende utvalg, yrkesetisk råd og fagstyret møtes i slutten av januar.

Stikkord:

BFI, Fagstyret