Vi er med i kampen!

Fagstyret mener

Vi er med i kampen!

Under den internasjonale bioingeniørkongressen i vakre Firenze i fjor høst ble temaet for den internasjonale bioingeniørdagen for 2019 og 2020 presentert. Temaet er intet mindre enn Noncommunicable Diseases; The role of Biomedical Laboratory Scientists in Detection, Screening and Treatment.

Publisert

Endret

Ja, det er litt av en munnfull og ikke så enkelt å få til å flyte på norsk.

Ikke-smittsomme sykdommer

Noncommunicable diseases er det vi kaller ikke-smittsomme sykdommer, også kjent som folkesykdommer. De fire store hovedtypene er hjerte- og karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det uten tvil disse sykdommene som tar flest liv i verden - mer enn 41 millioner mennesker per år! De utgjør en betydelig helse- og omsorgsutgift for samfunnet, og forårsaker mye lidelser og nedsatt livskvalitet for de som rammes. Disse sykdommene er ofte kroniske og krever livslang oppfølging og behandling. De fleste av oss kjenner nok noen i nær familie eller omgangskrets som har en av disse folkesykdommene.

Både WHO og FN har satt som et av sine bærekraftsmål å bekjempe disse potensielt dødelige sykdommene, og vi bioingeniører har en avgjørende rolle i dette arbeidet ved raskt å oppdage, forebygge og behandle sykdommene.

NITO og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 og består av 17 globale mål. NITO støtter målene og følger dem opp i sitt internasjonale arbeid. De fikk en sentral plass på dagsorden under NITO-kongressen i oktober i fjor, der statsminister Erna Solberg var til stede og holdt en inspirerende appell til alle ingeniører og teknologer om å gjøre en innsats for å bidra med å oppnå målene.

FNs bærekraftsmål sørger for at alle land i verden nå har en felles arbeidsplan for å sikre at kloden vår er bærekraftig for fremtidige generasjoner. Det dreier seg om blant annet å bekjempe fattigdom og sult, å sikre likestilling, ren energi og å hindre klimaendringer.

Et viktig bærekraftsmål er God Helse og i det ligger det å «… sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». Ett av delmålene under dette punktet er å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer globalt og innen 2030 å redusere med en tredel antallet tidlige dødsfall på grunn av ikke-smittsomme sykdommer.

Dette er sykdommer som rammer både rike og fattige land. Bioingeniører over hele verden bidrar til kampen mot deres utbredelse. Også i Norge er dette en stor utfordring for folkehelsen. Vi bioingeniører bidrar daglig med vår kompetanse for å identifisere og verifisere diagnoser og bidra til god oppfølging og behandling av disse sykdommene.

Markere bioingeniørdagen

BFI er svært glad for at flere og flere bioingeniører søker om midler til å markere den internasjonale bioingeniørdagen. Dette har vært jevnt økende de siste årene. Nå har vi igjen en ny mulighet under markeringen i 2019 til å synliggjøre hva vi gjør og hvordan vi kan bidra for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. For å detektere disse sykdommene må flere og ofte målrettede analyser gjøres for å bekrefte diagnosen. Dette kan vi som bioingeniører!

Vær synlig! Søk BFI om midler til å feire den internasjonale bioingeniørdagen 15. april! Gå ut av laboratoriene og marker dagen under slagordet: Bioingeniørene - avgjørende for riktig diagnostikk og bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer.

Stikkord:

BFI, Bioingeniørdagen