Økt godtgjørelse for ledervervet i BFI, nå håper vi flere vil stille til valg

Fagstyret mener

Økt godtgjørelse for ledervervet i BFI, nå håper vi flere vil stille til valg

Publisert

Endret

Av GRO JENSEN, medlem av BFIs fagstyre

Fagstyret er bekymret over den tilsynelatende mangelen på interesse for ledervervet i BFI ved de to siste valgene. Ved forrige valg var det kun én kandidat som stilte, selv om en rekrutteringskomité hadde jobbet iherdig med å få flere kandidater.

Kan mangelen på interesse skyldes avtalen om frikjøp og godtgjørelse? Kan det skyldes manglende innsikt i hva vervet vil kreve av arbeid og utfordringer ved siden av jobb? Eller skyldes det vrangvilje fra arbeidsgiverne?

Ved fusjonen mellom NOBI og NITO for 20 år siden ble det i fusjonsavtalen skrevet at «Fagstyrets leder skal være frikjøpt i hel stilling, med godtgjøring minimum i tråd med nivået for NOBIs forbundsleder ved fusjonstidspunktet». Etter omorganiseringen av BFI i 2013, og med opprettelsen av en stilling for fast ansatt instituttleder, vedtok NITOs hovedstyre å endre frikjøp av valgt leder for fagstyret til en stillingsandel på inntil 20 prosent. Kan det by på driftsmessige utfordringer å ha en bioingeniør i 20 prosent permisjon, en stillingsprosent det er vanskelig å få dekket opp?

Fagstyreledervervet skal være attraktivt

Fagstyret har derfor i inneværende periode arbeidet med å evaluere dagens ordning med frikjøp og honorar til fagstyrets leder. Fagstyret vil sikre at det er attraktivt og mulig å stille til valg som fagstyrets leder. Hensikten med frikjøp er at tillitsvalgte skal få frigjort tid til å fronte NITOs politikk for bioingeniører utad, og en leder må få tid til å sette seg inn i oppgavene - slik at det er mulig å utføre vervet på en tilfredsstillende måte. For BFI er det viktig at fagstyrets leder har erfaring fra BFIs styrer og rådgivende utvalg, og det er en fordel med kontinuitet over flere valgperioder.

Nytt fagstyre skal være på plass fra 1. januar 2020, og arbeidet med å rekruttere kandidater starter i januar 2019. Fagstyret vil legge til rette for rekruttering av fagstyre og leder til kommende periode. Basert på uttalelser fra våre medlemmer i rådgivende utvalg, er det grunn til å tro at større frikjøp vil bidra positivt til rekruttering. Lederne i BFIs åtte rådgivende utvalg har vært klare på at frikjøpet bør økes til opp mot 50 prosent, og at styregodtgjørelsen for lederen av BFIs fagstyre bør økes fra 0,6G til minst 1G for at vervet skal være attraktivt. 1G er grunnbeløpet i folketrygden, for tiden 96 883 kroner.

Godtgjørelsen er økt

BFIs høyeste ønske er at det er mange bioingeniører som vil påta seg det spennende vervet som fagstyreleder, og at det blir en skikkelig spennende valgkamp. Derfor har fagstyret jobbet for å legge opp til en attraktiv totalpakke som gjør det mulig å rekruttere kandidater fra hele landet til vervet. Fagstyret ønsket å utvide frikjøpsprosenten og øke godtgjørelsen for å gjøre vervet mer attraktivt. Vi har lyktes i å få økt godtgjørelsen fra 0,6G til 1G, og alle reiser og obligatoriske kurs blir dekket. Men vi fikk dessverre ikke gjennomslag for utvidet frikjøp i NITOs hovedstyre.

Rollen som leder av fagstyret innebærer personlig utvikling og relevant nasjonal og internasjonal erfaring innen flere fagfelt, i tillegg til økt økonomisk kompensasjon. Selv om vi ikke fikk gjennomslag for økt frikjøp i denne omgang, håper fagstyret at dette er en totalpakke som er attraktiv nok til at bioingeniører fra hele landet kan stille til valg i 2020.

Stikkord:

BFI, Fagstyret, NITO, Valg