Autorisasjon er viktig

Fagstyret mener

Autorisasjon er viktig

Autorisasjon var et av de viktigste målene førløperen til Bioingeniørfaglig institutt hadde da organisasjonen ble stiftet i 1962.

Publisert

Endret

Fra å være en mangeårig kamp for oss, har autorisasjon som bioingeniør blitt en mangeårig kamp for de som har tatt utdanningen sin i utlandet. I en tid med økende mangel på bioingeniører, hvorfor er autorisasjon så viktig?

Autorisasjon er en kvalitetssikring

Autorisasjon er ikke en automatisk del av min bachelorgrad i bioingeniørfag; den kommer i tillegg og er noe jeg måtte søke om. Gjennom hele utdanningen min ble jeg vurdert, ikke bare faglig men også om jeg var skikket for oppgavene som ventet meg. Autorisasjonen min viser at jeg har den faglige kompetansen og oppfyller de formelle kravene som tittelen tilsier. Hvis jeg i løpet av min karriere som bioingeniør handler på en måte som viser at jeg er uegnet, kan jeg bli fratatt autorisasjonen for en periode - eller permanent.

Det er mange gode grunner for å verne om autorisasjonen vår. Det skal ikke være lett, verken for andre yrkesutøvere eller for utenlandske søkere, å slippe gjennom nåløyet. Men er det ting vi kan bidra med for å gjøre søknadsprosessen bedre for utenlandske søkere?

Praksisplasser er mangelvare

Praksis er svært viktig, men dette er mangelvare også for norske utdanninger. Hvorfor sliter vi sånn med å tilby nok praksisplasser? Fordi det er en arbeidsoppgave som skal skje oppå alle de andre arbeidsoppgavene? Fordi for mange ikke vet hvordan de skal veilede? Fordi man ikke får betalt for det?

For å ta det siste først: Hva innebærer jobben som bioingeniør? Veiledning av studenter, kolleger, nyansatte, hospitering og tverrfaglig samarbeid er en del av bioingeniørenes generelle kompetanse. Kanskje er vi allerede lønnet for å ta del i dette arbeidet?

Jeg har forståelse for at noen kvier seg for å veilede. Noen er fødte veiledere som kan forklare alt på de mest pedagogiske måtene. Andre knekker aldri koden. Men, sammen kan vi gjøre hverandre gode. Flere studiesteder tilbyr videreutdanning innen veiledning. Mange foretak har egne kurs for å øke forståelsen for veiledningsfaget.

Den største bøygen er kanskje likevel at veiledning skjer i rutinen, midt i instrumenthavari, nedetid på IKT-systemene, sjukdom, tilsyn, hasteprøver og mye mer. Skjærene er mange, men også en del av virkeligheten som studentene forhåpentligvis skal inn i.

Verdsett veilederkompetanse!

En del av løsningen kan være at arbeidsgiveren vurderer tiltak for å gjøre veiledning mer attraktivt, og belastningen mindre. De som veiledes er potensielle framtidige kolleger – og vi ønsker de beste. Å undervurdere autorisasjonens betydning er ikke løsningen.

Vi i fagstyret mener at autorisasjon styrker tilliten til yrkesgruppen vår. Den biomedisinske og teknologiske utviklingen forutsetter dokumentasjon og kvalitetssikring i alle ledd. Bioingeniørenes autorisasjon er vårt kvalitetsstempel, vel så mye i dag som da vi jublet over å få den lovfestet i 1978. Autorisasjon er pasientens sikring, nettet som slipper igjennom de kvalifiserte og holder igjen de som ikke er kvalifisert. Vi har alle et ansvar for å bidra til at flest mulig får anledning til å kvalifisere seg.

Stikkord:

Autorisasjon