Verv en venn!

Fagstyret mener

Verv en venn!

Jo flere medlemmer i NITO Bioingeniørfaglig institutt, jo sterkere står vi som arbeidstakere.

Publisert

Endret

Med studentmedlemskap og vanlig medlemskap er fartstida mi i NITO nå 10 år. Et lite jubileum for meg, men relativt kort tid i den store sammenhengen.
Jeg har aldri opplevd streik. Jeg har aldri blitt oppsagt eller permittert. Jeg har alltid vært beskyttet og ivaretatt av arbeidsmiljøloven. Jeg har alltid hatt krav på ferie, feriepenger og hatt en god pensjonsordning. Som arbeidstakere behøver vi vern og beskyttelse i lovs form. Det har ikke alltid vært en selvfølge.

Arbeidervernlovgivningen har gradvis vokst fram siden 1842, og vi fikk den første arbeidsmiljøloven i 1977. Ferieloven kom i 1988.

Arbeidere i hele Europa opplever at rettighetene er under press og at det er viktig å være organisert. En rapport utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet viser at ungdom har troa på fagbevegelse:

  • 73,2 prosent av de unge er helt eller delvis enig i at fagforeninger er viktige for god lønnsutvikling.
  • 63,3 prosent er enige i at uten fagforeninger hadde arbeidsforhold vært mye verre.
  • 70,5 prosent mener det vil være svært, eller nokså viktig å fagorganisere seg i framtidig jobb.

Sammen er vi sterke

Å være stor er viktig, selv i lille Norge. Med 80 000 medlemmer er NITO den største organisasjonen for ingeniører og teknologer i Norge! Det gir tyngde i alle arenaer. Vi kan skape brede nettverk og et faglig fellesskap som er helt unikt, og som alle medlemmer kan dra nytte av. Vi kan ha en stemme som blir lyttet til.

NITO kjemper for min sak. Jeg er evig takknemlig for at jeg slipper å sitte alene og diskutere og forhandle om alt jeg har krav på og fortjener for arbeidsinnsatsen jeg legger ned. Det er noen i NITO som kjemper for og med meg. Som tillitsvalgt kjemper jeg sammen med andre tillitsvalgte og vi har fagorganisasjonen vår i ryggen.

Vær forsikret for framtida med medlemskap som gir deg trygghet.  Vær solidarisk og stå på for kvalitet, utvikling og forståelse for det du er en del av.

Men det er ikke bare i spørsmål om lønn, arbeidsvilkår og arbeidstid det er nyttig å være mange. NITO fremforhandler gode bank- og forsikringsavtaler som vi har nytte av fra vi er studenter til vi er pensjonister. NITOs karrieretilbud starter allerede på skolebenken når vi får gratis studiekompendier og kan delta i fagmiljø og fagnettverk for de i arbeidslivet. I tillegg er NITO aktive for å påvirke politiske beslutninger som berører medlemmene.

Som medlem i BFI får jeg fagtidsskriftet «Bioingeniøren» i posten, og alle kan lese tidsskriftet på nettet. Ved å publisere faglige artikler, forskning og utvikling gjøres stoffet tilgjengelig også for andre instanser og yrkesgrupper. Et eget fagtidsskrift binder yrkesgruppen vår sammen og gjør oss mer synlige for omverdenen. Det er din medlemskontingent som gjør dette mulig. Hvis ingen betaler, vil ingenting bli trykket eller gjort tilgjengelig for nettsøk.

Bli med!

Min oppfordring til deg: Vær forsikret for framtida med medlemskap som gir deg trygghet for arbeid og inntekt innenfor lover, bestemmelser og den tariffavtalen som gjelder for din arbeidsplass. Vær en del av et samhold hvor alle føler tilhørighet. Vær solidarisk og stå på for kvalitet, utvikling og forståelse for det du er en del av.

For at NITO Bioingeniørfaglig institutt skal kunne hjelpe deg til å lykkes i arbeidslivet og oppnå dine rettigheter trenger vi mange medlemmer. Verv en venn!

Stikkord:

Arbeidsliv, BFI, Fagpolitisk arbeid, Lønn, NITO