Spesialist på 1 - 2 - 3

Fagstyret mener

Spesialist på 1 - 2 - 3

Fagstyret har ambisjoner om at antallet bioingeniørspesialister skal øke. Nå endrer vi godkjenningsordningen slik at flere skal bli inspirert til å starte på spesialistløpet.

Publisert

Endret

Da håper jeg at Bioingeniørens lesere har hatt en deilig og avslappende sommer, og at tittelen på dette innlegget får blodet og utdanningslysten til å bruse. Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men det er faktisk ikke langt fra sannheten.

Spesialistkomiteen har godkjent to nye bioingeniører med spesialistgodkjenning i 2015, hurra! Siden spesialistgodkjenningen for bioingeniører ble innført i 2007 er 20 blitt godkjent, og ti er re-autorisert etter fem år. Dette er flott, men ambisjonen om flere spesialister er høyere.

Som jeg skrev om i mitt forrige innlegg, har vi kartlagt hva medlemmene mener bør forbedres med ordningen. 1258 svar har gitt spesialistkomiteen og fagstyret et flott grunnlag for å foreta endringer. 20 prosent av de som svarte på undersøkelsen har tenkt å søke spesialistgodkjenning i løpet av de neste fem årene. Det er derfor veldig viktig for BFI at vi har en spesialistgodkjenning som medlemmene synes er gjennomførbar. Fagstyret har blitt enige om noen endringer som forhåpentligvis vil forenkle spesialistgodkjenningsordningen og appellere til at flere starter.

BFI skal gi bedre informasjon

Informasjonsmateriellet for spesialistgodkjenningen skal revideres i høst. Det skal bli mindre tekst, flere bilder og lettere å lese på nett. Vi skal gi bedre informasjon om mulige videreutdanningsmuligheter på høgskoler, universitet og nettstudier innenfor ulike fagområder.

BFI skal oppmuntre ledere

Undersøkelsen viser at oppmuntring og støtte fra nærmeste leder er viktig. Spesialistgodkjenningen skal være relevant for arbeidsplassen og et godt lederverktøy for å skape høyere kompetanse og faglig engasjement i hverdagen. Lederstøtte er viktig for å tilrettelegge og prioritere, blant annet med tanke på fri til kurs og videreutdanning.

Spesialistgodkjenningen skal være relevant for arbeidsplassen.

Vi håper at informasjonskvelden vår i slutten av august har bidratt til at flere ledere engasjerer seg og oppmuntrer til igangsettelse av spesialistløp.

Det blir klarere retningslinjer for yrkespraksis

Det er blitt etterlyst klarere retningslinjer for yrkespraksis. Kravet har vært «spesialisert yrkespraksis», men det endres til «relevant yrkespraksis». Dette vil gjøre det enklere for bioingeniører som ikke innehar spesialstillinger å dokumentere praksis.

Det innføres poeng for faglig aktivitet

Fagstyret har vedtatt å innføre poeng for faglig aktivitet. Følgende aktiviteter gir poeng til spesialistgodkjenning (se faktaramme), med en begrensning på maksimum 25 poeng.

I tillegg settes det klare tidsaspekt for vurdering av korte og lange foredrag. 5 poeng for foredrag opp til 15 minutter og 10 poeng for foredrag over 15 minutter nasjonalt/regionalt.

Krav om ekstern formidling strykes.

Lønn

Ønske om økt lønn for de som har spesialistgodkjenning er et punkt som nevnes mange ganger i tilbakemeldingene. Det er dessverre slik at noen sykehus ikke gir høyere lønn til bioingeniører med spesialistgodkjenning, men det er gledelig å se at flere og flere gjør det.

Her må ledere og tillitsvalgte engasjere seg!

De som allerede har en spesialistgodkjenning sier de har fått økt kunnskap, dokumentert spesialistkunnskap og motivasjon i arbeidshverdagen. BFIs fagstyre har som sagt ambisjoner om at flere bioingeniører blir spesialister, og vi må fortsette å appellere til at flere bioingeniørledere engasjerer, motiverer og legger til rette for at ansatte får muligheten til faglig og dokumentert videreutdanning. Det kan gjøres på 1-2-3!

Her er mer informasjon om spesialistgodkjenning for bioingeniører.

Stikkord:

BFI, Spesialistgodkjenning