- På hvilken pasient skal dunken tømmes?

Illustrasjon: Sven Tveit

Humor

- På hvilken pasient skal dunken tømmes?

Publisert

Endret

Jeg har en liten historie som forteller hvor ulikt fokus sykepleiere og bioingeniører kan ha. På laben hos oss er det en del blodgassinstrumenter utplassert på postene. Disse overvåker vi bioingeniører fra en såkalt «remote desktop». Vi pleier å informere de som jobber på posten om når de må gjøre mindre vedlikehold av ulikt slag.

En dag jeg hadde ansvaret for denne overvåkningen, så jeg at «waste-dunken» på et av instrumentene ute på en post var full. Jeg ringte derfor for å informere om det og for å be dem om å tømme dunken.

Svaret jeg fikk av sykepleieren var: «På hvilken pasient var det jeg skulle gjøre dette sa du?»

Hanne, Oslo Universitetssykehus