Lab-Liv #9

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.