Lab-Liv #50

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.