Lab-Liv #5

Lab-Liv

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Hjelle (30), som selv er bioingeniør.