Lab-Liv #49

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.