Lab-Liv #34

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.