Lab-Liv #27

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.