Lab-Liv #26

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.