Lab-Liv #14

Lab-Liv tegnes av Kjersti Marie Lyche, som selv er bioingeniør.