Kugalskap

Humor

Kugalskap

Det ligger mange slags historier bak alle prøvene vi mottar. Noen er av det pussige eller morsomme slaget.

Publisert

Endret

Illustrasjon: Sven Tveit

En dag fikk laboratoriet inn en avføringsprøve fra en pasient med diare og magesmerter. Så langt var det ingenting spesielt med det, men rekvisisjonen fortalte mer:

«Pasienten har vært i fjøset og fått klem av ei ku. Litt for nær kontakt med fremmede bakterier?»

Hege

Stikkord:

Humor