Kaniner på rømmen

Humor

Kaniner på rømmen

Fra 1960 til 1981 hadde vi egen dyrestall ved laboratorium for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus. Vi hadde sauer som gresset utenfor, mus og kaniner. På den tiden kjøpte vi ikke inn blod og blodprodukter til å gjøre analyser; vi var selvforsynte.

Publisert

Endret

Kaninene ble sprøytet inn med saueblod, slik at de dannet antistoffer som vi brukte i analyser. I begynnelsen bodde kaninene i bur i sokkeletasjen. Det var meningen at de skulle formere seg, men det kom aldri så store kaninkull som vi ønsket. Vantrivsel, mente de kaninkyndige, og anbefalte frisk luft for å få fart på reproduksjonen. Så da bygget vi et kaninbur ute.

Illustrasjon: Sven Tveit

Men kaninene var frihetssøkende. Vi fikk stadig telefoner fra kirurgisk avdeling med beskjed om at kaniner gjemte seg i rosebuskene. En av assistentlegene viste seg å være en svært effektiv kaninfanger, der han løp rundt i blomsterhagen på kaninjakt i sin hvite legefrakk. 

Margreet Boer, Molde sjukehus

Stikkord:

Humor