Nye verv og fornyet spesialistgodkjenning

Nytt om navn

Nye verv og fornyet spesialistgodkjenning

Publisert

Endret

Kirsti Holden og Aud Emblemsvåg Melbøe har fått fornyet sine spesialistgodkjenninger. Holden er spesialist innen temaet veiledning, mens Melbøe har nukleærmedisin - PET/CT som spesialistfelt. Begge ble første gang godkjent i 2009.

Aud Emblemsvåg Melbøe
Aud Emblemsvåg Melbøe
Kirsti Holden
Kirsti Holden

Kaia Marienborg, Per Hepsø og Marit Næss er oppnevnt som medlemmer av Bioingeniørens redaksjonskomité for de neste tre årene. Redaksjonskomiteen er et rådgivende organ for redaktøren av Bioingeniøren.

Marienborg er bioingeniør ved Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Hepsø er seksjonsleder for seksjon prøvetaking og pasientnær analyse, avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital og Næss er PhD i samfunnsmedisin og biobankleder, HUNT forskningssenter.

De tre øvrige medlemmene fortsetter fra forrige periode. De er Aud Valle Hansen, avdelingsingeniør ved bioingeniørutdanningen, Høgskulen på Vestlandet, Hege Smith Tunsjø, førsteamanuensis, bioingeniørutdanningen, Oslo Met og Rita von der Fehr, leder av BFIs fagstyre.

Kaja Marienborg
Kaja Marienborg
Per Hepsø
Per Hepsø
Marit Næss
Marit Næss

Gro Jensen er ansatt som klinikkleder for medisinsk service ved Diakonhjemmet sykehus. Jensen var tidligere avdelingssjef for medisinsk biokjemi ved samme sykehus, en stilling hun hadde hatt siden 2001.

Gro Jensen
Gro Jensen
Margrete Tennfjord
Margrete Tennfjord

Margrete Tennfjord skal være med i det nyopprettede Norges råd for digital etikk (NORDE). Tennfjord er politisk rådgiver i BFI. NORDE skal samle kunnskap og diskusjoner om etiske sider ved ny teknologi. Rådet skal vurdere ny teknologi, hvilken samfunnsmessig påvirkning den vil kunne ha og hvordan den bør brukes.