Nye spesialister

Øverst fra venstre: Marianne Vindal Ness (Sykehuset i Vestfold), Ingunn Bjerkvik Stenberg (Diakonhjemmet). Nederst fra venstre: Cathrine Berget Bottolfs (Noklus), Lene Bjøntegaard (Sykehuset Innlandet Hamar), Benno Driesse (Stavanger universitetssjukehus)

Nytt om navn

Nye spesialister

NITO BFIs spesialistkomite har tildelt tre bioingeniører spesialistgodkjenning, og fornyet godkjenningen til to.

Publisert

Endret

Nye bioingeniørspesialister

 

Marianne Vindal Ness (Sykehuset i Vestfold)

Spesialistgodkjenning innen laboratorieledelse.

Fordypningsoppgave: Anskaffelse og innføring av laboratorieautomasjon ved Sykehuset i Vestfold.

Godkjenningen gjelder fra og med 15.01.2023, til og med 14.01.2028.

 

Cathrine Berget Bottolfs (Noklus)

Spesialistgodkjenning innen veiledning i preanalyse og pasientnær analysering.

Fordypningsoppgave: Laboratorievirksomhet i hjemmebasert omsorg - erfaringer fra veiledning av ansatte i 20 kommuner under en koronapandemi.

Godkjenning gjelder fra og med 15.01.2023, til og med 14.01.2028.

 

Ingunn Bjerkvik Stenberg (Diakonhjemmet)

Spesialistgodkjenning innen veiledning innenfor medisinsk biokjemi.

Fordypningsoppgave: Utvikling av rolla som bioingeniør.

Godkjenning gjelder fra og med 15.01.2023, til og med 14.01.2028.

 

Fornyet spesialistgodkjenning

 

Benno Driesse (Stavanger universitetssjukehus)

Spesialistgodkjenning innen laboratoriemedisinsk kvalitetsarbeid - kompetansevurdering og oppfølging.

Første gang godkjent: 01.04.2018.

Fornyet godkjenning gjelder fra og med 15.01.2023, til og med 14.01.2028.

 

Lene Bjøntegaard (Sykehuset Innlandet Hamar)

Spesialistgodkjenning innen laboratorieadministrative metoder – kvalitetssikring.

Første gang godkjent: 01.10.2012.

Fornyet godkjenning gjelder fra og med 15.01.2023, til og med 14.01.2028.