Ny foretakstillitsvalgt, nestleder i Bioteknologirådet og nyansatt spesialrådgiver

Anne Steffensen (øverst til venstre) ble nylig ansatt som spesialrådgiver og koordinator i det tverrfaglige forskningsnettverket TTA, Jonathan Faundez tar over som foretakstillitsvalgt ved OUS etter Julie Dybvik (nede til venstre) og Kristin Solum Steinsbekk er utnevnt til nestleder i Bioteknologirådet.

Nytt om navn

Ny foretakstillitsvalgt, nestleder i Bioteknologirådet og nyansatt spesialrådgiver

Publisert

Endret

Jonathan Faundez tok 1. mars over vervet som foretakstillitsvalgt for NITO ved Oslo universitetssykehus. Faundez erstatter Julie Dybvik, som ikke stilte til gjenvalg. Dybvik var foretakstillitsvalgt i fire år.
Faundez har bakgrunn fra medisinsk biokjemi og lang erfaring som hovedtillitsvalgt i Klinikk for laboratoriemedisin. Han skal nå representere over 1100 NITO-tilknyttede ingeniører og teknologer i Oslo universitetssykehus.

Kristin Solum Steinsbekk ble 29. mars utnevnt til nestleder i Bioteknologirådet. Steinsbekk er førsteamanuensis ved Institutt for bioingeniørfag ved NTNU i Trondheim. Hun er utdannet sivilingeniør med PhD innen medisinsk teknologi og etikk.
Steinsbekk er oppnevnt til Bioteknologirådet for perioden 2019 – 2023.

Anne Steffensen ble nylig ansatt som spesialrådgiver og koordinator i det tverrfaglige forskningsnettverket TTA (Turning the Tide of Antimicrobial Resistance) ved Oslo universitetssykehus. Hun er også avdelingsingeniør ved Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet, og har tidligere jobbet som fagbioingeniør ved mikrobiologisk avdeling på Rikshospitalet.

Tips oss!

Ny jobb, nytt verv eller fullført doktorgrad? Vunnet en pris? Fått et stipend? I denne spalten vil vi fortelle om det. Men da trenger vi også innspill fra leserne. Tips oss: svein.a.liljebakk@nito.no