Jobbskifter og annet nytt om bioingeniører

Nytt om navn

Jobbskifter og annet nytt om bioingeniører

Publisert

Endret

Linda Kristin Almås

Linda Kristin Almås fra Stavanger universitetssjukehus har oppnådd spesialistgodkjenning innen hematologi. Almås er Helse Stavangers sjette bioingeniør med spesialistgodkjenning og nummer 60 i rekken av godkjente spesialister i Norge.

Leman Mamedova

Leman Mamedova, bioingeniør ved Volvat medisinske senter, ble i august NITO-medlem nummer 92 000. Dermed kunne fagorganisasjonen more seg med ordspillet NITO/92, og feire at veien frem til 100 000 medlemmer blir stadig kortere. Mamedova har jobbet som bioingeniør siden 2017 og har bachelorgrad fra Universitetet i Agder. Hun tar nå master i biomedisin ved siden av sin faste stilling.

Ruby Lill Skogheim

Ruby Lill Skogheim har begynt i ny stilling som rådgiver IKT Labcraft hos Akershus universitetssykehus (Ahus). Skogheim har tidligere vært seksjonsleder for blodbanksekretariat og pasientbehandling ved Ahus. Hun har også vikariert som rådgiver i NITO Bioingeniørfaglig institutt.

Sandra Dybos

Sandra Dybos begynte i august i stillingen som leder for forskning og utvikling i Biobank1 ved St. Olavs hospital. Hun er bioingeniør med master i cellebiologi og tar en doktorgrad i medisin og helsevitenskap.

Anne Edvardsen

Anne Edvardsen er ny avdelingsleder for lungemedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus. Edvardsen er bioingeniør og ph.d. og jobbet i 22 år ved LHL-sykehuset, hvor hun har vært forsker og avdelingsleder.

Merete Holth

Merete Holth har fått jobben som avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Lillehammer, Sykehuset Innlandet. Hun starter i stillingen 1. desember. Holth forlater dermed, etter 11 år i jobben, avdelingslederstillingen ved Avdeling mikrobiologi og smittevern på Ahus.

Marie Nora Roald

Marie Nora Roald, tidligere seniorrådgiver i Bioingeniørfaglig institutt og nåværende seksjonsleder ved avdeling for medisinsk biokjemi på Ålesund sjukehus, går ut av presidentskapet i den internasjonale bioingeniørorganisasjonen IFBLS etter seks års tjeneste.

Presidentskapet i IFBLS består i tillegg til sittende president av "president elect" og "past president". Hvert av disse mandatene innehas i to år, man er altså en del av presidentskapet i til sammen seks år. Roald hadde sin presidentperiode fra 2016 til 2018.

IFBLS har medlemsorganisasjoner i 35 land, og representerer på verdensbasis over 200 000 bioingeniører.