Jobbskifter, nytt verv og doktorgrad

Nytt om navn

Jobbskifter, nytt verv og doktorgrad

Publisert

Endret

Lise Dragset

Lise Dragset er vikar i NITOs forhandlingsseksjon i høst og skal i hovedsak bistå tariffutvalg Spekter. Dragset er bioingeniør og foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital, et verv hun har hatt i en årrekke.

Kai Guttulsrød

Kai Guttulsrød er ny varaordfører i Våler kommune. Det ble klart etter kommune- og fylkestingsvalget tidligere i høst. Guttulsrød representerer Arbeiderpartiet. Han jobber som bioingeniør på Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Alba Kaci

Alba Kaci har disputert for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen (UiB) med avhandlingen "Precision medicine in MODY-diabetes: Unraveling the disease causality of gene variants and new regulatory mechanisms". MODY er en arvelig og sjelden diabetesform. Kaci har mastergrad fra Molekylærbiologisk institutt, UiB og bioingeniørutdanning fra Høgskulen på Vestlandet.

Julie Dybvik

Julie Dybvik har begynt i ny jobb som Application Specialist hos Siemens Healthineers. Dybvik var tidligere ansatt ved Avdeling for medisinsk biokjemi, enhet for hematologi, Oslo universitetssykehus (OUS). Hun ble tillitsvalgt i 2012, og har blant annet vært leder for NITOs bedriftsgruppe ved OUS og leder for konserngruppen NITO Helse Sør-Øst.

Anja Kjærland. Foto: Per-Christian Johansen, Pingvinavisa

Anja Kjærland er ansatt som ny rådgiver for pasientforløp i Kvalitetsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Kjærland kommer fra Oslo universitetssykehus, der hun har vært tilknyttet Avdeling for medisinsk genetikk og har jobbet mye med kvalitet og utvikling de ni siste årene. Hun er utdannet bioingeniør, og har også en master i verdibasert ledelse fra 2017.

Heidi Andersen

Heidi Andersen begynte 2. september i jobben som studieleder ved bioingeniørutdanningen på OsloMet. Hun er bioingeniør med mastergrad i molekylær biovitenskap og spesialistgodkjenning innen medisinsk morfologi. Andersen har tidligere vært ansatt ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet Sykehus.

Tips oss!

Ny jobb, nytt verv eller fullført doktorgrad? Vunnet en pris? Fått et stipend? I denne spalten vil vi fortelle om det. Men da trenger vi også innspill fra leserne. Tips oss: svein.a.liljebakk@nito.no