Har du prøvd deg på månedens kryssord?

Kryssordet i Bioingeniøren nr. 9, 2016.

Sender du inn korrekt utfylt kryssord, kan du vinne kake til fredagskaffen på laben.

Kryssord

Har du prøvd deg på månedens kryssord?

Ikke? Da er det fortsatt ikke for sent! Frist for å sende inn løsning er mandag 28.november.

Publisert

Endret

Sender du inn korrekt utfylt kryssord, kan du vinne kake til fredagskaffen på laben. Har du ikke bladet for hånden, kan du laste ned pdf av kryssordet her:

Kryssord 9 2016.pdf (233 KB)

Send løsningen til:

Bioingeniøren, pb. 9100 Grønland, 0133 Oslo, sammen med navn, epostadresse og mobilnummer.

Du kan også scanne eller ta bilde av korrekt utfylt kryssord og svare per e-post: bioing@nito.no

Løsningen og navnet på vinneren blir offentliggjort på bioingenioren.no

Stikkord:

Kryssord