Lableder og valgmedarbeider

Foto: Grete Hansen

Folk

Lableder og valgmedarbeider

Trude Steinsvik oppfordrer Bent Høie til å prioritere sykehuslaboratoriene høyere. Selv prioriterer hun fornøyde ansatte – og valget i BFI!

Publisert

Endret

ALDER: 51 år

ARBEID: Avdelingssjef for laboratoriemedisin, Vestre Viken HF.

AKTUELL FORDI: Det er snart valg i BFI. Trude Steinsvik er en av fire medlemmer i rekrutteringskomiteen.

I tillegg til å være opptatt av lederoppgavene sine i Vestre Viken (hun leder cirka 300 ansatte) er Trude Steinsvik svært så engasjert i BFI for tiden. Sammen med tre andre bioingeniører utgjør hun rekrutteringskomiteen som skal sørge for at BFI har nytt fagstyre og yrkesetisk råd fra årsskiftet.

- Hvorfor ble akkurat du bedt om å delta i den jobben?

- Jeg regner med at det er fordi jeg har et stort kontaktnett i laboratorie-Norge. Ikke bare her i Vestre Viken, men over hele landet. Det er mye samarbeid mellom sykehusene.

- Hvordan går arbeidet? Mange gode kandidater?

- Joda, en del kandidater har vi, men vi trenger enda flere. Så jeg oppfordrer folk til å melde seg! Men de må gjøre det innen 23. juni.

- Du har en sterk faglig bakgrunn med både master- og doktorgrad. Det hadde kanskje vært mer naturlig at du hadde satset på en akademisk karriere?

- Jo kanskje det, men jeg trives godt som leder. Det startet med en deltidsjobb på laboratoriet på Ringerike sykehus (Hønefoss, red.anm.). Etter hvert ble jeg oppfordret om å søke en lederstilling der – og så har det ene tatt det andre. Jeg har hatt flere lederstillinger etter det. Det som motiverer meg er å få til forbedringer- og at de ansatte trives og får videreutvikle seg. Jeg ønsker å gjøre en forskjell!

- Og nå er du leder for laboratoriene på fire sykehus?

- Åtte laboratorier på fire sykehus! Blodbank, medisinsk biokjemi og medisinsk mikrobiologi i Bærum og Drammen – i tillegg til én lab i Kongsberg og én på Ringerike, den siste omfatter også Hallingdal sjukestugu.

- Står det bra til i Vestre Viken eller sliter dere med dårlig økonomi som mange andre?

- Vestre Viken er faktisk det mest kostnadseffektive helseforetaket i Norge – og det har vi vært i flere år. Nå bygger vi nytt sykehus i Drammen, samtidig som de andre sykehusene skal rustes opp, så vi har mer enn nok å bruke penger på i årene fremover.

- Skjer det ellers noe spennende hos dere?

- Vi jobber med kontinuerlig forbedring – forbedring satt i system, noe jeg er veldig opptatt av. Fagartikkelen i forrige nummer av Bioingeniøren om hvordan man kan oppnå redusert svartid med enkle grep, er eksempel på slik forbedring satt i system.

- Hva ville du gjort hvis du ikke var bioingeniør?

- Nå er jo ikke jeg utdannet bioingeniør. Jeg tok en master i bioteknologi og en doktorgrad i immunologi – og så ble det etter hvert jobb på laboratoriet på Ringerike. Da søkte jeg om autorisasjon som bioingeniør og fikk det. Jeg trives veldig bra! Skulle jeg valgt på nytt ville jeg tatt bioingeniørutdanning først og eventuelt master og doktorgrad etterpå. Jeg ville uansett ikke ha valgt en annen retning.

- Hvordan tror du studiekameratene husker deg?

- Jeg visste at jeg ville få det spørsmålet, så jeg spurte en av dem. Hun svarte sporty, positiv, uhøytidelig og morsom å være sammen med.

- Hva arbeider du med akkurat nå?

- I formiddag har jeg fordypet meg i papirer om det nye sykehuset som skal bygges i Drammen. Jeg har snakket med både tillitsvalgte og kolleger. Vi er fornøyd med plasseringen av laboratoriene, midt i sykehusets hjerte, men det er mye som må følges opp videre før sykehuset står klart. Jeg har også hatt møte med medisinsk avdeling i forbindelse med forbedret arbeidsflyt i akuttmottak. Og tidligere i dag – klokka åtte – var jeg sammen med en gjeng bioingeniører på frokostmøte i regi av NITO Buskerud om arbeidsglede. Det var energigivende!

- Du får ti minutter med helseministeren, hva ville du sagt?

- Først ville jeg sagt takk for sist! Bent Høie var her da vi åpnet automasjonslinjen på Bærum sykehus i 2015. Han var både kunnskapsrik og engasjert. Etter det ville jeg bedt ham om å sørge for økt oppmerksomheten rundt sykehuslaboratoriene og bedt ham prioritere dem. Jeg ville også fortalt at vi trenger mer handlekraft slik at vi kan få tatt i bruk nye løsninger innen IKT og medisinsk teknisk utstyr – og jeg ville poengtert at det trengs flere bioingeniører. Ikke minst bioingeniører med nyttige mastere innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank.

- Hva gleder du deg mest til akkurat nå?

- Til å jobbe videre med program for kontinuerlig forbedring i Vestre Viken. Vi starter opp for alvor nå i april.

- Det høres litt tørt ut. Er det virkelig noe av det du gleder deg mest til?

- Ja! Jeg synes det er kjempemorsomt å jobbe med forbedring! I kveld skal jeg forresten i Drammen teater sammen med resten av ledergruppa mi. Vi skal se Vestre Vikens årlige sykehusrevy. En av bioingeniørene på Drammen sykehus er med – så jeg gleder meg til det også!

 

Stikkord:

BFI, Ledelse, Tillitsvalgt, Valg, Vestre Viken