Bioingeniørdagen 2019

Kysthospitalet: Dagen ble feiret med påskequiz. Sjefen vår, Annlaug, stilte i påskekyllingkostyme og ønsket alle velkommen. Alle foto: Privat

Folk

Bioingeniørdagen 2019

Glimt fra årets feiring av den internasjonale bioingeniørdagen.

Publisert

Endret

Sykehuset Østfold: Bioingeniørdagen ble feiret både på hovedsykehuset på Kalnes og alle utestasjonene. Bioingeniører med pasientkontakt brukte buttons med teksten «Jeg er bioingeniør».
Haukeland universitetssjukehus, Kvinneklinikken lab: Dagen ble markert med lunsj med kake og foredrag. Bioingeniørene delte ut sjokolade til ansatte og pasienter.
Hammerfest sykehus, Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank: Bioingeniørene markerte dagen ved å verve blodgivere.
Diakonhjemmet, Avdeling for medisinsk biokjemi: Bioingeniørene feiret dagen sammen med de ansatte i akuttmottaket. Diakonhjemmet har innført diagnostisk samarbeidspartner i akuttmottaket og brukte bioingeniørdagen til å markere dette nye samarbeidet.
St. Olavs hospital, Avdeling for klinisk farmakologi: Bioingeniørene inviterte alle yrkesgruppene ved avdelingen til markeringen. 83 leger, kjemikere, helsesekretærer, IKT-personale, stab og bioingeniører var samlet til lunsj og et foredrag ved en av avdelingens leger.
Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus: Bioingeniørene lagde en stand hvor de presenterte bioingeniørens rolle i diagnostikken og utredningen av sykdommer. Standen stod i hovedvestibylen på Aker sykehus.

Stikkord:

Bioingeniørdagen