To nye spesialister

To bioingeniører har fått spesialistgodkjenning, og tre har fornyet sin godkjenning. Illustrasjon: iStock

Folk

To nye spesialister

Anita Løvås Brekken og Benno Driesse, begge fra Stavanger universitetssykehus, har oppnådd spesialistgodkjenning.

Publisert

Endret

Anita Løvås Brekken jobber ved Avdeling for mikrobiologi, Stavanger universitetssykehus. Spesialistområdet hennes er mikrobiologi - antibiotikaresistens. Brekkens fordypningsoppgave er artikkelen «Utfordringer med mikrobiologiske prøvesvar knyttet til antibiotikaresistens».

Anita Løvås Brekken

Benno Driesse er ansatt ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Stavanger universitetssykehus. Spesialistområdet hans er laboratoriemedisinsk kvalitetsarbeid - kompetansevurdering og oppfølging.

Benno Driesse

Følgende har fornyet spesialistgodkjenningen for andre gang:

Irena Szpinda, Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Spesialistområde: Tuberkulosemetode og analyse av mykobakterier.

Erling Halvorsen, Seksjon for nukleærmedisin, Sykehuset i Vestfold. Spesialistområde: Nukleærmedisin.

Første gangs fornyelse av godkjenningen: 

Pernille Martinsen, Diakonhjemmet sykehus. Spesialistområde: Laboratorieadministrative metoder - kvalitetssikring.

Stikkord:

BFI, Spesialistgodkjenning